Tuesday , July 16 2024

ሃገረ ሶማል፡ ቀዳምይ ዙርያ ክታበት ተቐቢላ

ሃገረ ሶማል፡ 300 ሽሕ ብልቃጥ ክታበት ኣስትራ ዘነካ፡ ኣብ ቀዳማይ ዙርያ ከምዝተቐበለት ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ።

ሰራሕተኛታት ጥዕናን እቶም ተነቀፍቲ ክፋል ሕብረተሰብ ዝኾኑ ሰባትን ብቐዳምነት ተጠቀምቲ ናይቲ ክታበት ክኾኑ እዮም ክብል፡ መንግስቲ፡ ኣብ ዘውጸኦ መግለጺ ሓቢሩ።

ኣብ ቀረባ እዋን፡ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ኮሮና ኣብታ 15 ሚልዮን ነበርቲ ዘለዋ ሶማል፡ እናወሰኸ ብምኻዱ ክሳብ ሕጂ 367 ሰባት ብሕማም ኮቪድ-19 ከምዝሞቱ ይንገር።

ኣብ ሶማል፡ ሓድሽ ማዕበል ለበዳ ኮሮና ኣብ ዝረኣየሉ እዋን፡ እዚ ክታበት ብምርካብና፡ ኣገዳስነቱ ዝለዓለ ይገብሮ ክትብል ሚኒስተር ጥዕና ሶማል፡ ፈውዚያ ኣቢከር ሩር ገሊጻ።

ሃገረ ሶማል ዝተቐበለቶ ክታበት፡ ንድኻታት ሃገራት ተባሂሉ ብመንገዲ ፕሮግራም ኮቫክስ ዝዕደል እዩ።  


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com