Friday , July 12 2024
REUTERS

ሊብያ “ካብ ገሃንም እሳት ናብ ገነት ዝኣተኻ ኮይኑ ኢዩ ዝስመዓካ”

ሰበስልጣን ሊብያ፡ ስደተኛታት ካብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብነፈርቲ ዝተደብደበን ኣብ ታጁራ ዝርከብን ቤት ማእሰርቲ ክወጽኡ ከም ዘፍቀዱ ላዕለዋይ ኮምሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ።

በቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣየር፡ ልዕሊ 50 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ፤ እቲ መጥቃዕቲ ሓይልታት ጀነራል ከሊፋ ሃፍጣር እዮም ፈጺሞምዎ ተባሂሉ እዩ።

እንተኾነ ግን፤ ሓይልታት ጄነራል ሃፍጣር እቲ መጥቃዕቲ ብሓይልታት መንግስቲ እዩ ተፈጺሙ እዮም ዘብሉ።

ኣብቲ ኣብ ጥቓ ትሪፖሊ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ታጁራ ዘለዉ መብዛሕተኦም ስደተኛታት፤ ካብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልን ሱዳንን ዝመጽኡ ምዃኖም ይግለጽ።

ድሕሪ እቲ ደብዳብ፤ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝተረፉ ስደተኛታት፡ ካልእ መጥቃዕቲ ክበጽሖም ከምዝኽእል ክሰግኡ እዮም ጸኒሖም።

ኤርትራዊ ስደተኛ ካብቲ ቦታ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝገበሮ ዕላል፡ ድሕሪ ዝተፈጸመ ናይ ኣየር መጥቃዕትን ዝሓለፍዎ ከቢድ ጸበባን ኣብ ድሓን ውሕስነት ዘለዎን ናይ መነባብሮ ቀረባት ዝተማልኣሉን ‘ጠሪተት ሽካ’ ዝበሃል ስፍራ ከም ዝገዓዙን፡ እቶም ስደተኛታት’ውን ገለ ተስፋ ከም ዝገበሩ ተዛሪቡ።

ይኹን እምበር፡ ገለ ኣብቲ ውሑስ ቦታ ዘይኣተዉ ስደተኛታት ብጾቱ ከም ዘለዉ’ውን ገሊጹ።

እቲ ሕጂ ዘለውዎ ቦታ ኣተሓሕዝኡን ኩነታቱን ሰመረ ክገልጾ እንከሎ “ካብ ገሃንም እሳት ናብ ገነት ዝኣተኻ ኮይኑ ኢዩ ዝስመዓካ” ይብል።

ላዕለዋይ ኮምሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ሕቡራት ሃገራት ከም ዝሓበሮ፤ እቶም ትማሊ ሰሉስ ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ክወጽኡ ዝተፈቐደሎም 260 ሰባት፤ ከምድላዮም ከወጽኡን ክኣትዉን ናብ ዝኽእልሉ መዕቆቢ ከም ዝኣተው ኣፈሊጡ ነይሩ።

እቶም ዝተረፉ ኣስታት 55 ዝኾኑን “ንሓደጋ ዝተቓልዑ ስደተኛታት” ተባሂሎም ዝተፈለዩ ድማ ናብ ሳልሳይ ሃገር ክሰግርሉ ናብ ዝኽእሉ መበገሲ ቦታ ክወሰዱ ምዃኖም ሓቢሩ።

ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሊብያ ተዳጒኖም ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት፣ ንነዊሕ እዋን ካብቲ ዘለውዎ ሕማክ ኩነታት ናይ ርድኡና ጻውዒት ከቕርቡ ጸኒሖም’ዮም።

ምንጪ: bbc tigrinya


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com