Sunday , June 16 2024
Foreign Minister Ann Linde

ሊንደ . . . ኩሎም ኣባላት ኤምባሲ፡ ናብ ሽወደን ተመሊሶም

ኩሎም ኣባላት ኤምባሲ ሽወደን ኣብ ኣፍጋኒስታን፡ ካቡል፡ ናብ ሽወደን ተመሊሶም ከምዘለዉ፡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሽወደን፡ ኣን ሊንደ፡ ኣብ ውልቃዊ ሕሳብ ትዊተር ገሊጻ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ።

ትማሊ ሰሉስ፡ ኩሎም፡ 19፡ ኣባላት ኤምባሲ ሽወደን ኣብ ኣፍጋኒስታን ዝነበሩ፡ ኣባላት ወጻኢ ጉዳያት፡ ሲዳ፡ ኤሚግሬሽን፡ ፖሊስን FBA ን ናብ ሽወደን ከምዝምለሱ ተገይሩ ኣሎ። ብምልኦም ብሰላም ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ከምዘለዉን፡ ንዝገበርዎ ጻዕሪ ብምምስጋን እንቋዕ ብሰላም ንቤትኩም ተመለስኩም ክትብል፡ ሊንደ፡ ጽሒፋ።

እቶም መንግስቲ ሽወደን፡ ናብ ሽወደን ከምጽኦም እየ ዝበሎም ኣብ ኤምባሲ ሽወደን ዝሰርሑ ዝነበሩ ኣፍጋናውያን፡ ጌና ኣብቲ ሃገር ተሪፎም ከምዘለዉን ክመጽሉ ዝኽእሉ ግዜ መዓስ ምዃኑ ከምዘይትፈልጥ፡ ሊንደ፡ ሓቢራ።

ሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ሃገራት ኤውሮፓዊ ሕብረት፡ ነቲ ኣብ ኣፍጋኒስታን ተኸሲቱ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት፡ ኣኼባ የካይዱ ከምዘለዉ፡ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣለዉ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com