Friday , June 14 2024

ሎቬን፡ ንጀርመናዊ ሰልፊ SPD፡ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዱ

ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን፡ ስቴፋን ሎቬን፡ ነቲ ኣብ ሓፈሻዊ ምርጫ ጀርመን ዝተዓወተ ሰልፊ ሶሻል ዲሞክራትስ፡ ናይ ዮሃና መልእኽቲ ሰዲዱ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ።

ንጀርመናዊ ሰልፊ ሶሻል ዲሞክራትናን ንመራሒ እቲ ሰልፊ ዝኾነ ኦላፍ ሾልዝን እንቋዕ ሓጎሰኩም ክብል፡ ደስታ ይስመዓኒ ዝበለ፡ ሎቬን፡ ሽወደንን ጀርመንን ጥቡቕ ዝምድና ዘለወን ሃገራት ኣብ ርእሲ ምዃነን፡ ኣብ ንግድን ካልእ ኣገደስቲ ጽላታትን ሽርክነት ዘለወን እየን፡ ክብል ገሊጹ። ከምኡ ውን፡ ኣብ ከም ክሊማን ውሽጣዊ ንግድን ዝኣመሰሉ ዝተፈላለዩ ናይ ኤውሮፓዊ ሕብረት ኣርእስታት፡ ብሓባር ንሰርሕ ኢና ክብል፡ ሎቬን፡ ኣብ ዝጸሓፎ መግለጺ ሓቢሩ። ብዛዕባ ምምስራት መንግስቲ ጀርመን ብዝምልከት ተሪፉ ዘሎ ዝርርብ፡ ሎቬን፡ ብቐረባ ክከታተሎ ምዃኑ ገሊጹ።

በዚ ኣጋጣሚ፡ ንወ/ሮ መርከል፡ ስለቲ ንኤውሮፓ ንምምዕባል ዝገበርቶ ኣስተዋጽኦን ዘይጸዓት ሓገዝን፡ ከየምስገንክዋ ክሓልፍ ኣይደልን ክብል ብምውሳኽ ገሊጹ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com