Friday , July 12 2024
Credit: Linus Sundahl-Djerf/SVD/TT/Thomas Krych/AP/TT

ሓድሽ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዓባይ ብሪጣንያ ምስ ቢልስትሮም ዘትዩ

ሓድሽ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ዓባይ ብሪጣንያ ዴቪድ ላሚ ትማሊ ኣብ ስቶክሆልም ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሽወደን ቶብያስ ቢልስትሮም ተራኺቡ። ክልቲኦም ብዛዕባ ምክልኻል፡ ኩነታት ኣየርን መጻኢ ዝምድና ዓባይ ብሪጣንያ ምስ ኤውሮጳን ኣዕሊሎም ዘትዮም ኣለዉ። ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ዓባይ ብሪጣንያ ዴቪድ ላሚ ንሽወደን ቴሌቪዥን ኤስቪቲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ “እቲ ሓድሽ መንግስቲ ምስ ኤውሮጳ ዳግማይ ምትዕርራይ ይደሊ’ሎ፡፡ ኣብኡ ድማ ናይ ሽወደን ደገፍ ክቕጽል ምዃኑ እምነት ኣሎና” ኢሉ’ሎ። እዚ እናኾነ ድሕሪ’ቲ ዓሚ ብ 7 ጥቅምቲ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘካየዶ መጥቃዕቲ፡ ​​ጸረ-ሴማውነት ድራኸ ዘለዎም ገበናት ጽልኢ ኣብ ሽወደን ይውስኹ ኣለዉ ክብሉ ፖሊስ ገሊጾም ኣለዉ። ማዕረ ማዕሪኡ ድማ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝጋዋሕ ጸረ-ሴማውነት ዝያዳ ጎነጻዊ ኮይኑ ምህላዉ ኣህጉራዊ መጽናዕትታት ይሕብሩ። ኣብ ሽወደን፡ ኣይሁድ ንጸረ-ሴማውነት ተቓላዕቲ ብዛዕባ ዝኾኑሉ ኲነታት ዝምልከት ሓያሎ እዋናዊ ፕሮጀክትታት መጽናዕቲ ኣሎ፡፡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዮተቦሪ ዝርከብ ትካል ሰገርስተድት ድማ ኣብዚ ጉዳይ መምሃሪ ናውቲ የዳሉ’ሎ–ብመሰረት ጸብጻብ ሬድዮ ሽወደን


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com