Tuesday , July 16 2024

ሕብረት ኤውሮጳ ንመሰል ዜጋታት ንምሕላው ኣብ ዓለም ፈላማይ ሕጊ ብዛዕባ AI ክወጽእ ይደሊ

Cropped view of person hands typing on laptop computer

ሕብረት ኤውሮጳ ብፍላይ ከም ቻትጂፒቲ ዝኣመሰለ ጀነሬቲቭ ኤኣይ ብኸመይ ከም ዝከታተል ንኣዋርሕ ዝቐጸለ ኣጸጋሚ ድርድር ስዒቡ፡ ንኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ዝቆጻጸር ስፍሕ ዝበለ ሕግታት ዝምልከት ስምምዕ ክሃርም ይጽዕር ኣሎ። ብራስለስ ግን እንታይ እያ ትደሊ?

ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ዓለም ንፈለማ እዋን ኩለመዳያዊ ሕጊ AI ንምጽዳቕ ይቀዳደም ኣሎ፡ እቲ ጉዳይ ዝሓለፈ ዓመት ቻትጂፒቲ ቦት ናብ መድረኽ ምስ ፈንጀረ፡ ምዕባለታት ኤኣይ ኣጉሊሑ፡ ዝያዳ ህጹጽነት ድሕሪ ምርካቡ። ቻትጂፒቲ ኣብ ውሽጢ ካልኢታት ግጥምታትን ድርሰታትን ናይ ምፍራይ ዓቕሙ ኣዝዩ ኣገረመ። ደገፍቲ AI እዚ ቴክኖሎጂ ንደቂ ሰባት ዝጠቅም ምዃኑን፡ ካብ ስራሕ ክሳብ ክንክን ጥዕና ዝቕይር ምዃኑን ይዛረቡ፡ ካልኦት ግን ንዓለም ናብ ተራእዩ ዘይፈልጥ ህውከት ከእትዋ ብምስጋእ ኣብ ሕብረተሰብ ዘስዕቦ ሓደጋታት ይጭነቑ። ብራስለስ ሓያል ሕጋዊ መኽዘን ኣጽዋር ተጠቒማ መሰላት ዜጋታት ሕብረት ኤውሮጳ ብፍላይ ድማ ንብሕታውነትን ምክልኻል ዳታን ዝሽፍኑ መሰላት ክትሕሉ ትሓስብ። ፈጻሚ ቅልጽም ሕብረት ኤውሮጳ ዝኾነ ኮሚሽን ኤውሮጳ፡ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ 2021፡ ስርዓታት ኣብ ዘስዕብዎ ደረጃ ሓደጋ ተመርኲሱ ዝቆጻጸር ሕጊ AI ዝብል ሓሳብ ኣቕሪቡ። ንኣብነት፡ ኣብ መሰላት ወይ ጥዕና ዜጋታት ዘጋጥም ሓደጋ ብዝዓበየ መጠን፡ ግዴታታት ናይቶም ስርዓታት ይዓቢ። ድርድር ኣብ ናይ መወዳእታ ሕጋዊ ጽሑፍ ኣብ ወርሒ ሰነ ተጀሚሩ ኳ እንተነበረ፡ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ግን ከም ቻትጂፒቲን ናይ ጉግል ባርድ ቻትቦትን ዝኣመሰሉ ሓፈሻዊ ዕላማ ዘለዎም ኤ.ኣይ (AI).

ገለ ኣባላት ሃገራት፡ ካብ መጠን ንላዕሊ ምቁጽጻር ንመሃዝነት ክሓንቕን ነቶም ኣብ ኣመሪካ ዘለዉ ንምብዳህ ኤውሮጳውያን ዓበይቲ ትካላት ኤኣይ ናይ ምፍራይ ዕድል ክጎድእን እዩ ዝብል ስክፍታ ኣለወን፡ እንተላይ ፈጣሪ ቻትጂፒቲ ኦፐንኤኣይ ከምኡ’ውን ከም በዓል ጉግልን ሜታን ዝኣመሰሉ ናይ ቴክኖሎጂ ትካላት። ካብ ፓርላማ ኤውሮጳን ኣባላት ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳን ዝመጹ ተደራደርቲ ትማሊ ረቡዕ ክራኸቡ ዝነበሮም ኮይኑ፡ እቲ ዝርርብ ክሳብ ምሸት ክቕጽል ትጽቢት ይግበር። ዋላ እኳ ዝተወሰነ ናይ መወዳእታ ግዜ እንተዘይሃለወ፡ ላዕለዎት ኣሃዛት ሕብረት ኤውሮጳ ግን እቲ ውድብ ቅድሚ መወዳእታ 2023 ነቲ ሕጊ ክውድኦ ከምዘለዎ ብተደጋጋሚ ገሊጾም እዮም።

ዲፕሎማሰኛታት ሕብረት ኣውሮፓ፣ ምንጭታት ኢንዱስትሪን ካልኦት ሰበስልጣን ሕብረት ኣውሮፓን ኣብ ወሰንቲ ጉዳያት ዕንቅፋታት ይቕፅሉ ብምህላዎም እቲ ዝርርብ ብዘይ ስምምዕ ክዛዘም ከምዝኽእል ኣጠንቂቖም ኣለው። ካልኦት ድማ፡ ዋላ ውን ፖለቲካዊ ስምምዕ እንተሃለወ፡ ቴክኒካዊ ዝርዝር ናይቲ ሕጊ ንምውቃዕ፡ ሓያሎ ኣኼባታት ከምዘድሊ ሓሳብ ኣቕሪቦም። ከምኡ’ውን ዋላ’ውን ተደራደርቲ ሕብረት ኤውሮጳ እንተተሰማሚዖም፡ እቲ ሕጊ ብኣግኡ ክሳብ 2026 ኣብ ግብሪ ኣይምወዓለን። እቲ ቀንዲ ተጣባቒ ነጥቢ፡ ንሞዴላት መሰረት ዝበሃሉ – ዝተፈላለዩ ዕማማት ንምፍጻም ዝተዳለዉ – ከመይ ጌርካ ትቆጻጸሮም ዝብል ኮይኑ፡ ፈረንሳ፡ ጀርመንን ኢጣልያን ድማ ንኽግለሉ ይጽውዓ።

ፈረንሳ፡ ኢጣልያን ጀርመንን ነዞም ሞዴላት ዝምልከት ደንቢ ኣይደልያን እየን ይብል ኣባል ፍሉይ ባይቶኣዊ ኮሚተ ኤ.ኣይ ዝኾነ ጀርመናዊ ኣባል ባይቶ ኣክሰል ቮስ።እቲ ባይቶ ግን ኣድላዪ እዩ … ንግልጽነት ኢሉ ይኣምን። ንኸምዚኦም ዝኣመሰሉ ሞዴላት ንምቁጽጻር፡ ቮስ ገሊጹ። ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ፡ እተን ሰለስተ ዓበይቲ ቁጠባታት ሕብረት ኤውሮጳ፡ ነቲ ብሕጊ ኤ.ኣይ ንመሰረት ሞዴላት ዝምልከት ቀይዲ በተኽ ሕግታት ዘጠቓልል ኮይኑ፡ ኣብ ክንድኡ ግን ስርዓታት ስነ-ምግባር ክኽተሉ ከምዘለዎም ይዛረቡ።ብዙሓት እዚ ናይ ኣረኣእያ ለውጢ ንዕብየት ሻምፕዮናት ኤውሮጳ ንኸይዕንቅፉ ብዝደልዩዎ ድሌት ዝተደፋፍአ እዩ ኢሎም ይኣምኑ ምናልባት ውን ከም በዓል ፈረንሳዊት ሚስትራል ኤኣይን ጀርመናዊት ኣለፍን ዝኣመሰሉ ኩባንያታት ክሕግዙ ይኽእሉ ኣልፋ።

ካልእ ተጣባቒ ነጥቢ ድማ ርሑቕ ባዮሜትሪክ ምክትታል እዩ  ብመሰረቱ፡ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ብዳታ ካሜራ ገጽ ምልላይ። ባይቶ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ኣብ ሓቀኛ ግዜ ርሑቕ ባዮሜትሪክ መለለዪ ስርዓታት ምሉእ እገዳ ክግበር ይደሊ፡ እዚ ድማ ኣባላት ሃገራት ይቃወምኦ። እቲ ኮሚሽን ኣብ መጀመርታ፡ ዝጠፍኡ ህጻናት ሓዊሱ ግዳያት ገበን ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት ንምርካብ ነጻነት ክህሉ ከምዝኽእል ሓሳብ ኣቕሪቡ ነይሩ። ኣባላት ባይቶ ኤውሮጳ ኣብ ካልእ መዳያት ሕድገታት ንምቕያር ኣብዚ ነጥቢ እዚ ክእመኑ ከምዝኽእሉ ሓሳባት ቀሪቦም እዮም። ላዕለዋይ ኣኽባሪ ቴክኖሎጂ ሕብረት ኤውሮጳ ቲየሪ ብሬተን፡ ኣብ ስምምዕ ክብጻሕ ከምዝኽእል ተስፋ ኣለዎ።

ኮሚሽነር ውሽጣዊ ዕዳጋ ሕብረት ኤውሮጳ ብሬቶን ብሰሉስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ነታ ተዘዋዋሪ ፕረዚደንትነት ሕብረት ኤውሮጳ ዝሓዘት ስጳኛ፡ ትማሊ ረቡዕ ድርድር ክትዛዝም ዝተዋህባ ስልጣን ኣመልኪቱ፡ ብኽልቲኡ ወገን ርኡይ ምዕባለ ተራእዩ ዩ። ስክፍታታት ብዛዕባ ጽልዋ AIን ኣድላይነት ምክትታል እቲ ቴክኖሎጂን ኣብ መላእ ዓለም ይካፈል።

ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ንሓደጋታት እቲ ቴክኖሎጂ ንምቅላል ዝዓለመ AI ንምቁጽጻር ፈጻሚ ትእዛዝ ኣውጺኡ ነይሩ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com