Tuesday , November 29 2022
Migrationsverket

በዓል መዚ ኢመግረሽን መስመር ቴለፎን ናብ ንቡር ኣገልግሎቱ ከምዝተመልሰ ኣፍሊጡ።

በዓል መዚ ኢመግረሽን ተጨውዩ ዝነበረ መስመር ቴለፎን ናብ ንቡር ኣገልግሎቱ ከምዝተመልሰ ኣፍሊጡ።

ንዝተፈጥረ ቴክንካዊ ጸገማት ይቅረታ ብምሕታት ንትዕግስቲ ተገልገልቲ ኣመስጊኑ።