Sunday , June 16 2024
Danish Minister of Justice Nick Hækkerup (S). Foto: Jonas Ekströmer/TT kod 10030

መንግስቲ ዴንማርክ፡ ኣብ ኮሶቮ፡ ቤት ማእሰርቲ ተኻርያ

ዴንማርክ፡ ንቤት ማእሰርቲ ዝኸውን 300 ቦታታት ኣብ ኮሶቮ ብኽራይ መልክዕ ክትውንን ድሌት ከምዘለዋ ተገሊጹ። እዚ ኣካል ናይ ሓደ ፖለቲካዊ ስምምዕ ኮይኑ ኣስታት 1000 ዝበጽሕ ሓደሽቲ ቤት ማእሰርቲታት ንምውናን ዝዓለመ እዩ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ።
ነዚ ሓድሽ ስምምዕ ዝተሰማምዕሉ፡ እቲ ብሰልፊ ሶሻል ዶሞክራተና ዝምራሕ መንግስቲ፣ ህዝባዊ ሰልፊ ዴንማርክ፣ ማሕበራዊ ሰልፊ ዴኒማርክን ዓቃባዊ ሰልፊ ዴኒማርክን ይርከቡዎም።
 ብ2025 ዓ.ም፡ ክሳብ 1000 ዝበጽሑ ቦታታት ናይ ቤት ማእሰርቲ ንምክራይ ስራሓትና ወጊንና ኣለና። ነዚ ስምምዕ ድማ ብሓባር ክንመርሖ ምዃንና ክሕብር ከለኹ ሓበን ይስምዓኒ” ዝበለ ሚኒስተር ፍትሒ፡ ኒክ ሃኬራፕ፡ ናብዚ ስምምዕ ንምብጻሕ፡ ብዙሕ ድርድር ድሕሪ ምክያዶም ዝተበጽሐ ምዃኑ ገሊጹ።
 “ካብ ሳልሳይ ሃገር ዝጥረዙ እሱራት ዝዓርፉሉ ቤት ማእሰርቲታት፡ ኣብ ኮሶቮ ንምክራይ ከምዘድልይ ኣብ ስምምዕ በጺሕና ኣለና። ካብዚ ብተወሳኺ ‘ውን ኣብ ዴንማርክ ብርክት ዝበሉ ንማእሰርቲ ቤታት ዝውዕሉ ቦታታት ኣብ ምስፍሕፋሕ ንርከብ” ክብል እቲ ሚኒስተር ፍትሒ ወሲኹ ገሊጹ።
 እዚ ንዓመተ 2022 ክሳብ 2025 ኣብ ዘሎ ግዜ ዝምልከት ስምምዕ ንምትግባር፡ ተወሳኺ ናይ 4 ቢልዮን ክሮኑር ወጻኢ ከምዘድልዮ ክፍለጥ ተኻኢሉ’ሎ።

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com