Friday , July 12 2024

መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ኣወንታዊ ኣንፈት የርኢ

መጠን ሽቕለት ኣልቦነት፡ ካብ ሰሙን ናብ ሰሙን፡ ምንቁልቋል እንዳ ኣርኣየ ይመጽእ ምህላዉ ጸብጻባት ቤት ጽሕፈት ዕዮ ይሕብሩ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሎሚ ሶኑይ ኣቃሊሑ።

ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ቁጽሪ ናይ ስራሕ ኣልቦ ሰባት፡ 442 ሽሕን 5 ሚእትን፡ ምዃኑ መዝገባት ኣርቤትስፎርሜድሊን ይሕብሩ። እዚ ማለት ድማ፡ እቲ ኣብ መጀመርታ ናይቲ ሰሙን ዝነበረ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት፡ 8.6%፡ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ሰሙን ናብ 8.5% ወሪዱ ኣሎ።

ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን፡ ኣስታት 6400 ሓደስቲ ስራሕ ኣልቦ ሰባት ክምዝገቡ እንከለዉ፡ 10 ሽሕ ዝኾኑ ድማ ስራሕ ወይ ትምህርቲ ምጅማሮም ተፈሊጡ።

572 ሰራሕተኛታት፡ ካብ ስራሕ ክፋነዉ ምዃኖም ሓበሬታ ከምዝተዋህቦም፡ ብድምር ኣብ ወርሒ መጋቢት ክሳብ 2520 ሰራሕተኛታት ካብ ስራሕ ናይ ምፍናይ መጠንቀቕታ ተዋሂብዎም ከምዘሎ ጸብጻባት ኣርቤትስፎርሜድሊን ሓቢሮም።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com