Tuesday , June 25 2024
(AP Photo/Michael Gruber) XMG101

ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ፡ ብዛዕባ መስርሕ ፍርዲ ናይቲ ዝተጨውየ ሽወደናዊ፡ ስክፍትኡ ይገልጽ

ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ፡ ብዛዕባ እቶም ካብ ቴህራን ዝወጹ ዘለው ምስ ምጅማር  ናይ መስርሕ ፍርዲ ናይቲ ሽወደናዊ-ኢራናዊ ዝኾነ ሓቢብ ቻብ ተተሓሒዙ ጸብጻባት፡ ሻቕሎታት ከምዘለዎ ኣፍሊጡ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ።
ቻብ፡ ክልቲኡ ናይ ሽወደንን ኢራንን ዜግነታት ዘለዎ ኮይኑ፡ በቶም ተኸሲሱሎም ዘሎ ገበናት ግብረ ሽበራ፡ ናይ ሞት ፍርዲ ይጽበዮ ከምዘሎ እዩ ዝፍለጥ።
“እቲ መስርሕ ፍርዲ ከምዝጀመረ ካብ ናይ ሚድያ ጸብጻባት ዝበጽሐና ኮይኑ፡ ንሕና ነዞም ጸብጻባት ነጻርዮም ኢና ዘለና። እቲ ዝበጽሐና ዘሎ ሓበሬታ ዘሻቕል እዩ። እዚ ሓበሬታ ምስ በጽሐና፡ ሽዑ ንሽዑ ኢና ብመንገዲ ኣብ ኢራን ዘሎ ኤምባሲና ጌርና ንከታተሎ ዘለና” ክብል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሽወደን፡ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣፍሊጡ።
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ፡ ምስ ተወከልቲ ናይ ኢራን ርክብ ዘለዎ ኮይኑ፡ ዋላ ኣይቕንዓዮ እምበር እቲ ተኸሳሲ ቆንስላዊ ምኽሪ ዝረኽበሉ ዕድል ንኽፍጠር ሕቶ ከምዘቕረበ ክፍለጥ ተኻኢሉ’ሎ።
“መንግስቲ ኢራን፡ ሓቢብ ቻብ፡ ኢራናዊ እዩ ዝብል እምነት ስለዘለዎም፡ እቲ ጉዳይ ብናይ ኢራን ውሽጣዊ ጉዳያት ጥራሕ እዩ ክረኣይ ዘለዎ ዝብል ቅዋም እዩ ዘለዎም። እዚ ብኢራን ተታሒዙ ዘሎ ቅዋም ግና ንሕና ንቕበሎ ሓሳብ ኣይኮነን” ክብል እቲ ሚኒስትሪ ኣብቲ መግለጺኡ ወሲኹ ሓቢሩ።
ከም ጸብጻብ AFP እንድሕር ኮይኑ፡ ቴሌቪዥን ናይ መንግስቲ ኢራን ከምዝሓበሮ; እቲ መስርሕ ፍርዲ ናይ ቻብ; ብሰሉስ ከምዝጀመረ እዩ ገሊጹ።
ሰነዳት ናይ ቤት ፍርዲ ከምዝሕብርዎ፡ ቻብ ብመንግስቲ ኢራን ከም መራሒ ናይቲ ግብረ- ሽበራዊ ሓይሊ ተባሂሉ ዝተፈረጀ ASMLA ዝባሃል ተፈንጫሊ ጉጅለ ተቖጺሩ እዩ ክሲ ተመስሪቱዎ ዘሎ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዓመተ 2018 ኣብ ኩዘስታን ዝባሃል ኣውራጃ ዝተፈጸመ ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ፡ ኢድ ኣለዎ ክብል እዩ ከሲሱዎ ዘሎ። መብዛሕትኦም እቶም ኣብቲ እዋን ዝተቐትሉ ሰባት፡ ኣባላት ናይቲ ሰውራ ኢራን ተባሂሉ ዝፍለጥ ሓይሊ ከምዝነበሩ ክፍለጥ ተኻኢሉ’ሎ።
Asmla ካብ ኢራን ተነጺሉ ናጻ ሃገር ክምስርት ዝደልይ ውድብ ምዃኑ ዝፍለጥ’ዩ።
መንግስቲ ቱርኪ፡ ንኢራን፡ ኣብ ዓመተ 2020 ንቻብ ካብ ሃገራ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ከምዝጨወየቶ እያ ትኸስስ። ናይ ቱርኪ ናይ ጸጥታ ትካላት’ውን ነቲ ዝተፈጸመ ጭውያ፡ ብተንቀሳቓሲ ምስሊ ብዝተደገፈ ቪድዮ ብምግባር ኣብ ወርሒ ታሕሳስ ከምዝፈነውዎ ዝዝከር’ዩ።
“እዚ ጉዳይ ምስ ናይ ቱርኪን ኢራንን ኣምባሰደራት ብተደጋጋሚ ከም ዝላዓል ተገይሩ እዩ” ይብል እቲ ካብ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዝተረኽበ ጸብጻብ።

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com