Monday , February 26 2024
Credit: Johan Nilsson/TT

ማልመ፥ ዓመጽ ዝመልኦ ናዕቢ ተኻዪዱ።

ፖሊስ ማልሞ፡ ኣብታ ከተማ ኣብ ከባቢ ሮዘንጋርድ ኣብ ሰዓታት ለይቲ ድሕሪ ዘጋጠመ ጎነጽ ዝመልኦ ናዕቢ፡ ብሰብ ኣልቦ ነፈርቲ
ብምክትታል ተንቀሳቓሲ ስእሊ ይእክብ ምህላዉ ተገሊጹ። በቲ ጎነጽ ሓደ ጋራጅ፣ ማሽን ዳግመ-መመስርሒን ኣስታት 20
መካይንን ብሓዊ ኣብ ልዕሊ ምቅጻለን፥ ኣብ ልዕሊ መካይን ፖሊስ ኣእማን ከም እተደርበዩ ተሓቢሩ። ብሰንበት ኣብ ኣውራጃ
ቫርንሄም፥ ሳልዋን ሞሚካ ቅዳሕ ቁርኣን ብምቅጻሉ እዩ እዚ ዕግርግር ተላዒሉ።
በቲ ዝተላዕለ ዕግርግር፥ ዛጊት ሰለስተ ሰባት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ኣለዉ።

 

 

Credit: Johan Nilsson/TT

 


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com