Friday , July 12 2024

ምልክት ስእሊ ኤርዝራይዝ ዝወሰደ ጠፈርተኛ ነበር ዊልያም ኣንደርስ ብሓደጋ ነፋሪት ዋሽንግተን ሞይቱ

ብ 1968 ነታ ፕላኔት ከም ጽላሎት ሰማያዊ እምኒ-ሓጺን ካብ ጠፈር ዘርኢ ምልክት “ኤርትራይዝ” ዝብል ስእሊ ዝወሰደ ዊልያም ኣንደርስ ዝተባህለ ጠፈርተኛ ነበር፡ እታ በይኑ ዝዝውራ ዝነበረ ነፋሪት ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝርከብ ደሴታት ሳን ጁዋን ናብ ማያት ምስ ወደቐት ሞይቱ ግዝኣት

ኣብ 1968 ነታ ፕላኔት ከም ጽላሎት ሰማያዊ እምኒ-ሓጺን ካብ ጠፈር ዘርኢ ምልክት “ኤርትራይዝ” ዝብል ስእሊ ዝወሰደ ዊልያም ኣንደርስ ዝተባህለ ናይ ኣፖሎ 8 ጠፈርተኛ ነበር፡ እታ በይኑ ዝዝውራ ዝነበረ ነፋሪት ኣብ ዋሽንግተን ኣብ ዝርከብ ደሴታት ሳን ጁዋን ናብ ማያት ምስ ወደቐት ዓርቢ ሞይቱ ግዝኣት. ወዲ 90 ዓመት እዩ ነይሩ። ወዱ ጡረተኛ ሌተናል ኮሎኔል ሓይሊ ኣየር ግረግ ኣንደርስ ነቲ ሞት ንዘ ኣሶሴይትድ ፕረስ ኣረጋጊጹ።

“እታ ስድራቤት ተሃስያ እያ” ኢሉ። “ዓቢ ፓይለት እዩ ነይሩ፡ ኣዝዩ ድማ ክንናፍቖ ኢና።”

ጡረተኛ ሜጀር ጀነራል ዊልያም ኣንደርስ፡ እታ ስእሊ ምስ ኣፖሎ 8 ትእዛዝ ሞዱልን ኣገልግሎት ሞዱልን ከምዝሰርሕ ምርግጋጽ ኣብ ፕሮግራም ህዋ ዝዓበየ ኣበርክቶኡ ከምዝነበረት ገሊጹ። እዚ ስእሊ፡ ካብ ጠፈር ንመጀመርታ ሕብራዊ ምስሊ መሬት ኮይኑ፡ ደቂ ሰባት ነታ ፕላኔት ብኸመይ ከም ዝርእያ ብዝቐየረሉ ኣገባብ፡ ኣብ ዘመናዊ ታሪኽ ካብ ዘለዉ ኣገደስቲ ስእልታት ሓደ እዩ። እዚ ስእሊ፡ መሬት ካብ ጠፈር ክሳብ ክንደይ ረቂቕን ዝተነጸለን ከም ዝተራእየት ብምርኣይ፡ ዓለማዊ ምንቅስቓስ ከባቢ ከም ዘበገሰት ይንገር።

ኣመሓዳሪ ናሳን ሴኔተር ነበርን ቢል ኔልሰን፡ ኣንደርስ ነቲ ትምህርትን ዕላማ ዳህሳስን ዘንጸባርቕ ምዃኑ ገሊጹ።

“ናብ ኣፍደገ ወርሒ ተጓዒዙ ንኹላትና ካልእ ክንርኢ ሓጊዙና፡ ማለት ንባዕልና” ክብል ኔልሰን ኣብ ማሕበራዊ መድረኽ ኤክስ ጽሒፉ ናብ ሕብሪ ፊልም።

“ኣንታ ኣምላኸይ ነታ ኣብቲ ሸነኽ ዘሎ ስእሊ ርኣያ!” ኣንደርስ ኢሉ። “ምድሪ’ያ ትመጽእ ዘላ። እዋይ ጽብቕቲ ድያ!”

ኣብ ታሕሳስ 1968 ዝተገብረ ተልእኾ ኣፖሎ 8፡ ካብ ትሑት ምድሪ ምድሪ ወጺኡ ናብ ወርሕን ንድሕሪትን ዝተጓዕዘ ናይ መጀመርታ በረራ ህዋ ሰብ እዩ። ናሳ ክሳብ ሕጂ ዝገበሮ ደፋርን ምናልባት’ውን ሓደገኛን ጉዕዞ ኮይኑ፡ ድሕሪ 7 ኣዋርሕ ንኣፖሎ ኣብ ወርሒ ንኽዓልብ መድረኽ ዝፈጠረ’ዩ።

“ቢል ኣንደርስ ንዘልኣለም ብዛዕባ ፕላኔትናን ንነብስናን ዘለና ኣረኣእያ በቲ ኣብ ኣፖሎ 8 ዝሰርሖ ፍሉጥ ስእሊ ኤርዝራይዝ ቀይርዎ” ክብል ኣብ ኤክስ ጽሒፉ . ሓሳባተይ ምስ ስድርኡን ፈተውቱን እዩ።”

ከባቢ ሰዓት 11፡40 a.m.፡ ሓንቲ ዝኣረገት ሞዴል ነፋሪት ኣብ ማይ ተሃሪማ ኣብ ጥቓ ሰሜናዊ ጫፍ ደሴት ጆንስ ከም ዝጠሓለት ጸብጻብ ከም ዝመጸ ሸሪፍ ሳን ጁዋን ካውንቲ ኤሪክ ፒተር ገሊጹ። ግረግ ኣንደርስ ሬሳ ኣቡኡ ዓርቢ ድሕሪ ቀትሪ ከምዝተረኽበ ንKING-TV ኣረጋጊጹ። ኣብቲ እዋን ኣብታ ቢች ኤ45 እትበሃል ነፋሪት ፓይለት ጥራይ ከምዝነበረ ማሕበር ኣቬሽን ፌደራል ሓቢሩ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com