Friday , July 12 2024

ምምሕዳር ከተማ ስንዲበርይ ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ኣጸቢቑ ምዕባዩ ተገሊጹ።

ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተ ዓመታት ህዝቢ ሽወደን ብ ሓደ ሚልዮን ምዕባዩን ካብ ስቶክሆልም ውጽእ ኢላ ትርከብ ሰንዲበርይ ብዝያዳ ምዕባያን ይግለጽ ኣሎ። ቅድሚ ዓሰርተ ዓመታት ህዝቢ ስንዲበርይ 38 ሽሕ ምንባሩን ሕጂ ናብ 52 ሽሕ ምዕባዩን ተገሊጹ። ክንዓቢ ንደሊ ኢና። ኣቀማምጣ ከተማና ነዚ ምቹእ እዩ ክብል ኣካያዲ እታ ከተማ ፒተር ሺሊን ሓቢሩ። ስንዲበርይ ናብ ስቶክሆልም ዘእቱ ናይ ባቡርን ኣውቶቡስን ኣገልግሎት ዘለዋ ንምንባሩ ኣዝያ ምችእቲ ከተማ እያ።

ካብ ኩለን ምምሕዳራት ሽወደን ኣብ ሰሜን ሽወደን ትርከብ ምምሕዳራት ከተማ ኦቨርቶርንዮ እታ ኣዝያ ብብዝሒ ዘንቖልቖለት ምምሕዳር ኮይና ተመዝጊባ ኣላ። እዛ ምምሕዳር ከተማ ሓደ ዕስሪት ካብ ህዝባ ምስኣና ተሓቢሩ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com