Thursday , April 25 2024

ሪካ ፑራ (ፒኤስ) ንማዕከናት ዜና ወቒሳ።

ፑራ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ውድባዊ ዋዕላ ህዝባዊ የማናዊ ሰልፊ ኣብ ዘቕረበቶ መደረ፥ መራኸቢ ብዙሃን ብሉያት ዘረባታት ካብ
መቓን ትሕዝቶኦም ብምውጻእን ብምጒህሃርን “ህዝባዊ ዕብዳን” ይፈጥራ ኣለዋ ክትብል ወቒሳ።. ሰልፋ–“ሰልፊ
ፊንላንዳውያን’– ክሳብ ሕጂ “ሕማቕ፡ ዓሌታዊ፡ ፋሽሽታዊ፡ ናዚስታዊ” ብዝብሉ ቃላት ክጥቀን ምጽንሑ እውን ዘርዚራ።
ፑራ፡ ትማሊ ሰንበት ብዘይተወዳዳሪ ምርጫ መሪሕነት ድሕሪ ዝተኻየደ ምርጫ፡ ንኻልኣይ ግዜኣ ነቲ ሰልፊ ክትመርሕ ተመሪጻ’ላ።
“ኣባላት እቲ ሰልፊ ንማዕከናት ዜና ብዘይፍትሓዊ ጸብጻብ ክነቕፉ እኳ እንተጸንሑ፡ እቲ ደረቕ ነቐፌታ መራኸቢ ብዙሃን ካብቲ
መደረ ንላዕሊ ነቲ ኣሉታዊ ኣረኣእያ ኣብ ምግዋሕ ተራ ዝተጻወተ ይመስል” ክትብል ጋዜጣ ሄልሲንጊን ሳኖማት ተንቲና።
“ኣብዚ እቲ ዘተሓሳስብ፡ ከምዚ ዝኣመሰለ ክስታት፡ ህዝቢ ኣብ መራኸቢ ብዙሃንን ካልኦት ትካላትን ዘለዎ እምነት ኣብ ልዕሊ
ምድኻም፡ ወሃብቲ ውሳነ ጋዜጠኛታት ንሓደ ዝተወሰነ ጉጅለ ህዝቢ ይቃወሙ ኣለዉ ኢሎም ንክኸሱ ምኽንያት ይኸውን ኣሎ።
ሰልፊ ፊንላንዳውያን ከመይ ዝበለ ነቐፌታዊ ጸብጻብ እዮም ምኽኑይ ዝብልዎ እንተዝነግሩና ነቲ ክትዕ ዝሓሸ ምገበሮ” ክብል
ሓላፊ ቤት ምኽሪ መራኸቢ ብዙሓን ኤሮ ሃይቮነን ትማሊ ረቡዕ ንሄልሲንጊን ሳኖማት ኣዘኻኺሩ’ሎ።

 

 

 


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com