Friday , July 12 2024

ሰልፊ ሞደራትና ኣብ መባእታን ቅድሚኡን ዘለዋ ቤት ትምህርታት ሒጃብ ክኽልከል ይጽውዑ።

ኣብ ቅድሚ መባእታን መባእታ ቤት ትምህርታትን ሒጃብ ናይ ምኽዳን ዘሎ ተርእዮታት ብመንግስቲ ደረጃ መጽናዕቲ ንኽግበረሉ ሰልፊ ሞደራትና ይጽውዕ። እንተኾነ መሪሕነት’ዚ ሰልፊ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኣርእስቲ ዘለዎ መንገዲ ክኸዱ ከምዘይደልዩ ጋዜጣ ኤክስፕረሰን ሓቢሩ። ላዕለዋይ ኮሚቴ እዚ ሰልፊ ኣብ ቨስትሮስ ዝገበሮ ኣኼባ፡ ሒጃብ ምኽዳን መሰል ጓል ኣንስተይቲ ምግሃስ ከምዝኾነ እዩ ዝሓስቦ።

ሒጃብ ምልባስ ብጀካ መሰል ጓል ኣንስተይቲ ምግሃስ ካልእ ረብሓ ከምዘይብሉ እያ ትጠቕስ ኣባል ሰልፊ ዝኾነት እንስትሪል ኣሌክሳንደር። ናይ ክብረት ምግሃስ ገበንን ምዝላፍ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ መላእ ሽወደን ተዘርጊሑ ከምዘሎ ትብል ብምውሳኽ። ሒጃብ ምልባስ ንምኽልካል ዝዓለመ ርእይቶ ኣብ ሓፈሻዊ ኣኼባ ሰልፊ ክዝረበሉ ምዃኑ ጋዜጣ ዳጌንዝ ኔህተር ሓቢሩ። ይኹን እምበር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምዝራብ ቀሊል ከምዘይከውን ዋና ጸሓፊ ሰልፊ ሞደራትና ጎናር ስትሮም ገሊጹ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com