Friday , July 12 2024
The number of openly unemployed people fell last week, according to the Swedish Public Employment Service Foto: Johan Nilsson/TT

ሰሙናዊ ሓበሬታ መጠን ሽቕለት ኣልቦነት

ዝሓለፈ ሰሙን፡ 7150 ሰባት ሓደስቲ ስራሕ ኣልቦ ሰባት ክምዝገቡ እንከለዉ፡ 9500 ሰባት ድማ ስራሕ ወይ ድማ ስሩዕ ትምህርቲ ምጅማሮም ቤት ጽሕፈት ኣርቤትስፎርሜድሊን ሓቢሩ።

ምስ ቅድሚኡ ዝነበረ ሰሙን ክነጻጸር እንከሎ፡ ብዝሒ ናይቶም ሰሙናዊ ስራሕ ኣልቦ ዝኾኑ ሰባት፡ ብውሑድ ከምዝነከየ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ።

መጠን ሽቕለት ኣልቦነት ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ፡ 8.7% ናብ 8.6% ብምጉዳሉ እቲ ቁጽሪ 450,320 በጺሑ ይርከብ።

ኣብዚ ሰሙን’ዚ፡ 930 ሰባት፡ ካብ ስራሕ ናይ ምፍናው መጠንቀቕታ ተዋሂቦም ከምዘለዉን እዚ ቁጽሪ ድማ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ሰሙን ዝዛየደ ምዃኑ እቲ ጸብጻብ ሓቢሩ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com