Friday , July 12 2024

ሱዳን፡ ርቡዓዊ ሽምግልና ክህሉ ወግዓዊ ሕቶ ኣቕሪባ

ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን፡ ዓብደላ ሓምዶክ፡ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት፡ ኣውሮጳዊ ሕብረት፡ ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካን ደብዳቤ ምልኣኹ ሚኒስትሪ ጒዳያት ወጻኢ እታ ሃገር ኣፍሊጡ’ሎ።

ኣብ ደብዳቤኡ፡ ሓምዶክ፡ ኣርባዕቲአን ኣካላት፡ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝህነጽ ዘሎ ዓብዪ ሓጽቢ ዘለዓዓሎ ክርክር ክሽምግላ ወግዓዊ ሕቶ ኣቕሪቡ’ሎ። ሚኒስትሪ ጒዳያት ወጻኢ ሱዳን ብሰኑይ ኣብ ዝፈነዎ መግለጺ፡ ሓምዶክ፡ በቲ ኢትዮጵያ ከተካይዶ እትሓስብ ዘላ ካልኣይ ምምላእ እቲ ሓጽቢ ዓቢ ሻቕሎት ከም ዝፈጠረሉ ምግላጹ ሓቢሩ’ሎ።

ሱዳን ግብጽን ኢትዮጵያን ኣብ ኣመላልኣን ኣካይዳን እዚ ዓብዪ ሓጽቢ፡ ንዓሰርተ ዓመታት፡ ዝዘለቐ ዘይምስምማዕ ከም ዘለወን ዝፍለጥ እዩ። ኢትዮጵያ፡ እዚ ሓጽቢ ንቊጠባዊ ትንሳኤይ ኣገዳሲ እዩ ክትብል እንከላ እተን ኣብ ታሕተዋይ ክፋል እቲ ሩባ ዝርከባ ሃገራት ብፍላይ ድማ ግብጺ፡ እዚ ከቢድ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ጒዳይ እዩ ብምባል ዓቢ ሻቕሎት ከም ዘለዋ ክትገልጽ ምጽንሓ ዝዝከር እዩ።

ናብዞም ኣካላት፡ ደብዳቤ ናይ ምስዳድ ውሳኔ፡ ሓምዶክ፡ ብዓርቢ ካይሮ ወግዓዊ ምብጻሕ ኣካይዱ ድሕሪ ምምላሱ እዩ ዝመጽእ ዘሎ።

ግብጺ፡ ነቲ ዝርርብ ኣቋሪጽካ ኣህጒራዊ ሽምግልና ክኣቱ ዝብል፡ ሓምዶክ ዘልዓሎ ሓሳባት፡ ከም እትድግፍ ምግላጻ ጸብጻብ ኣልጀዚራ የመልክት።

ኢትዮጵያ ብወገና፡ ብዘይካ ኣፍሪቃዊ ሕብረት፡ ካልእ ሸምጋሊ ምእታው ከም ዘይትደሊ ምግላጻ ዝዝከር እዩ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com