Friday , July 12 2024

ስቴቨን ሎቨን ኣብ ጒዳይ ሕጊ ሽወደን ማንም ኢዱ ከእቱ ኣይክእልን እዩ ክብል ንትራምፕ ብትሪ ነቒፉ።

ፕረሲደንት ዶንልድ ትራምፕ ብጒዳይ ኣመሪካዊ እሱር ተጻዋቲ ራፕ ኣሳፕ ሮኪ ንሕጊ ሽወደን ድሕሪ ምንቃፉ እዩ ሎቨን ከምዚ ዝበለ መልሲ ዝሃበ። ሮኪ ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ዝነበረ ኣምባጓሮን ተዂስን ተጠርጢሩ እዩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣቱ ኮይኑ ዘሎ ክብሉ ሰብመዚ ፖሊስ ሽወደን ይገልጹ።

ትራምፕ ” እዚ ጒዳይ ቅልጡፍ ፍታሕ ክረክብ መታን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን ክዛረብ እየ” ድሕሪ ምባሉ ኸኣ’ዩ ስቴቨን ” ኣብ ጒዳይ ሕጊ ኢድና ኣይነእቱን ኢና” ክብል ምላሽ ዝሃበሉ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com