Sunday , June 16 2024

ስቴፋን ሎቨን፣ ዋላእኻ ኣብ ጹንኩር ኩነታት እንተሃለና ዶባት ሽወደን ግን ኣይንዓጽዎን ኢና ይብል።

ብሰንኪ ኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ጻዕሪ ምግታእ ተላባዒ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ዋላእኳ ዝተፈላለያ ሃገራት ዶባተን ናይ ምዕጻዉ ስጉምቲ እንተወሰዳ፣ ሃገረ ሽወደን ንሕጂ ዶባታ ከምዘይተዓጹ መራሕ መንግስቲ ስቴፋን ሎቨን ኣፍሊጡ። ንሱ ኣብቲ ትማሊ ዝሃቦ ጋዜጣዊ ዋዕላ ዋላእኳ ኣብ ጽንኩር ኩነታት እንተሎና ዶባት ምዕጻዉ ተመራጺ ኮይኑ ከምዘይተረኽበ መንግስቲ ገምጋም ከምዝወሰደ ሓቢሩ። መንግስቲ ኣብ ተጠንቀቕ ኮይኑ ዝሰርሕ ኣካል ብምቛም ንምዕባለታት ብድሆ ክሮና ቫይረስ ኣብ ዉሽጢ ሽወደንን ወጻእን ብምክትታል በብግዚኡ ንዝዉሰዱ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ይመዝን ከምዘሎ ብምሕባር፣ ኣድለይቲ ዝባሃሉ መድባትን ሓበሬታን የብጽሕ ከምዘሎ ሓቢሩ። ከምዝዝከር ክልተ ጎረባብቲ ሃገራት ሽወደን ዶባተን ክዓጽዋ ከምዝወሰና ይዝከር።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com