Breaking News
Foto: Pontus Lundahl / TT

ስቶክሆሎም፡ ኣብ ሒደት መዓልታት ዝተራእዩ ናይ ባርዕ ሓደጋታት

ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ስቶክሆሎም ዝተራእዩ ናይ ባርዕ ሓዊ ሓደጋታት፡ ምትሕሓዝ ከይህልዎም ኣይተርፍን እዩ ክብል፡ ፖሊስ ስቶክሆሎም፡ ሓቢሩ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ኣመሓላሊፉ።

ትማሊ ሰኑይ ምሸት፡ ኣብ ጉልማሽፕላን ኣብ ዝርከብ ናይ ሓደ መንበሪ ህንጻ መዐሸጊ መካይን ዝነበረት መኪና ብባርዕ ከምዝተሃሞኸትን ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይተፈልጠን። ፖሊስ፡ ኮነ ኢልካ ናይ ዕንወት ፍጻሜ ከይከውን ብምባል መባእታዊ መርመራ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ።

ኣብ ዝሓለፉ ሒደት መዓልታት፡ ኣብ ደቡብ ስቶክሆሎም ጠንቁ ክሳብ ሕጂ ብዘይተፈልጠ ኣገባብ፡ ሓደጋ ባርዕ ኣጋጢሙ ምንባሩ ዝዝከር ኮይኑ፡ ብቐዳም ድማ፡ ኣብ ከባቢ ኢንስኪድጎርድ፡ ቤት ትምህርቲ መዋእለ ህጻናት ክትባራዕ እንከላ፡ 30 ደቓይቕ ድሒሩ ድማ ኣብ ምዕራብ ግሉበን ዝርከብ መኻዚኖ ብሓደጋ ባርዕ ከምዝተቓጸለ ይዝከር።

ፖሊስ ስቶክሆሎም፡ ነዞም ሓደጋታት ኣመልኪቱ፡ ምትሕሓዝ ከይህልዎም ብምባል፡ መርመራታት ጀሚሩ ምህላዉ ገሊጹ ኣሎ።