Breaking News
In the coming years, at least 300 electric buses will be added to Stockholm's public transport. Foto: Naina Helén Jåma / TT / kod 11880

ስቶክሆሎም፡ ኣብ ናይ ኤሌክትሪክ ኣውቶቡሳት፡ ወፍሪ ኣካይዱ

ህዝባዊ መጓዓዝያታት ስቶክሆሎም (SL)፡ ኣብ ዝቕጽል ዓመት፡ 300 ሓደስቲ ናይ ኤሌክትሪክ ኣውቶቡሳት ንምትእትታው፡ ወፍሪ ከምዝጀምረን ገሊጹ ክብል፡ ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ።

ኣብ ዓመተ 2035፡ ኩለን ኣብ ስቶክሆሎም ዝርከባ ኣውቶቡሳት፡ ብናይ ኤሌክትሪክ ኣውቶቡሳት ክትካኣ እዩ ዕላማና ክብል ኣቦ ወንበር SL፡ ክሪስቶፈር ታምሶንስ፡ ገሊጹ።

እዘን ኣውቶቡሳት፡ ኣብ ናካ/ቨርምዶ፡ ሁዲንየ፡ ቦትሺርካን ሶደርኦርት ከምኡ ውን፡ 15 ናይ ኤሌክትሪክ ኣውቶቡሳት ኣብ ማእከል ከተማ ስረሐን ክጅምራ እየን። ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ 550 ኣውቶቡሳት፡ ኣብዘን ከባቢታት ይነጥፋ ከምዘለዋ ይፍለጥ።

ኣቐድም ኣቢሉ ዝተታሕዘ መደብ፡ ካብ 30% ክሳብ 70% ካብዘን ኣውቶቡሳት፡ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ንምግባር ከምዝነበረ ይዝከር።