Friday , July 12 2024

ስዊድባንክ ዘይሕጋዊ ምዝውዋር ገንዘብ ንምቅላስ ዘኽእሎ እኹል ማዕከን ከም ዘይብሉ ተኣሚኑ።

ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ባንካታት ሽወደን ዝኾነ ስዊድባንክ ዘይሕጋዊ ምዝውዋር ገንዘብ ንምቅላስ ዘኽእሎ እኹል ማዕከን ከም ዘይብሉ ተኣሚኑ። እዚ ዝኾነ ቦርድ ዳይረክተራት እቲ ባንክ ብክኢላታት ሰብመዚ ድሕሪ ዝተኻየደ መርመራን ጸብጻብን ጸረ- ዘይሕጋዊ ምዝውዋር ገንዘብ ክቃላዕ ድሕሪ ምግባሩ እዩ።  ኣዚ ጸብጻብ ድሕሪ ስዊድባንክ ኣብ ሃገራት ሽወደንን ኤስቶንያን  ድኽመት ኣብ ዝተራእየሉ ክብል እዚ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ’ሎ።

ኣንጻር ዘይሕጋዊ ምዝውዋር ገንዘብ ክውሰዱ ዝጸንሑ ስጒምቲታት እኹላት ከምዘይኮነ እዩ ዝሕበር። እዞም ዝተራእየ ሽግራት ብምኽንያት ሕጽረት ክኢላዊ ዓቕሚን እዩ ይብል እቲ ጋዜጣዊ መግለጺ። ኣብ ወርሓ ለካቲት ተሌቪዥን ሽወደን ስወድባንክ ንባዕሉ ቅድሚ ዓሰርተ ዓመት ኣብ ዘይሕጋዊ ምዝውዋር ገንዘብ ክሳብ 40 ቢልዮን ክሮነር ዝኸውን ገንዘብ በዚ ኣገባብ ተዘዋዊሩ ክኸውን ከም ዝኽእል ምጥርጣሩ ምጽብጻቡ ይዝከር።

ብዘይካዚ ላዕለዋይ ኣካያዲ ስራሕ ንመርመርቲ ኣመሪካ ብዛዕባ ርክባት እቲ ባንክ ብፍላይ ምስ ሕጋዊ ትካል ሞሳክ ፎንሰካ ( Mossack Fonseca) ጌጋ ሓበሬታ ብምሃብን ሓበሬታ ብምሕባኡን ተወቒሱ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com