Sunday , June 16 2024

ሽወደን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተዓጊቶም ዘሎዉ ዜጋታታ ከተምጽእ እያ።

እያ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ሽወደን ነቶም ኣብ ቱርኪ ተዓጽዮም ዘለዉ ዜጋታቱ ካብ ጽባሕ ሰሉስ ጀሚሩ ከምጸኦም ምዃኑ ሓቢሩ። መስርሕ ምግዓዝ ሽወደናውያን ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳይት ሽወደንን ኩባንያ ጉዕዞን ቱሪዝምን Apollo ይካየድ ከምዘሎ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ሽወደን፡ ሳራ ብሪንዲል፡ ኣብ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢራ። እቲ ጉዕዞ ካብ ደቡብ ቱርኪ እትርከብ ከተማ ኣንታልያ ክብገስ ምዃኑ ውን ሓቢራ። ብዝሒ ናይቶም ናብ ስቶክሆሎም፡ ሽወደን፡ ዝምለሱ ዜጋታት ግን ኣይገለጸትን። መንግስቲ ቱርኪ፡ ካብ ቀዳም ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ ን31 ከባቢታት ቱርኪ ናይ ድንጋገ ኣዋጅ ኣመሓላሊፉ ከምዝነበረ ይፍለጥ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com