Friday , July 12 2024
Credit: Magnus Lejhall/TT

ሽወደን ንወርቂ ክትከይድ ከላ፡ ንኦሎምፒክ ፓሪስ ሸቶ መዳልያ ኣብ ዘፍለጠትሉ እዋን

ሽወደን ንፓሪስ 2024 ዓሰርተ መዳልያታት ክትረክብ ሸቶ ኣቐሚጣ ትሰርሕ ኣላ ተባሂሉ። እዚ ድማ ካብቲ ዝሓለፈ ኣብ ቶክዮ ዝተኻየደ ሓጋይ ኦሎምፒክ ዝለዓለ መጠን እዩ። ልዕሊ 100 ሽወደናውያን ኣትሌታት ክወዳደሩ ተመሪጾም ኣለዉ። ብዙሓት ካብኣቶም መንእሰያት ኮይኖም፡ ብናይ መጻኢ ምዕባለ ተውህቦኦም እዮም ተመሪጾም ዘለዉ። ሼፍ ደ ሚሽን ጋንታ ኦሎምፒክ ሽወደን ፒተር ረይነቦ ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ነቶም ንኣሽቱ ኣትሌታት ብመሰረት ናይ መጻኢ ምዕባለ ተውህቦኦም ኣብታ ጋንታ ክኣትዉ ምግባሩ፥ ኣብ 2028 ኣብ ሎስ ኣንጀለስ፡ ኣብ 2030 ድማ ኣብ ብሪስበን ዝካየድ ኦሎምፒክ ኣገዳሲ ወፍሪ ምዃኑ ገሊጹ’ል።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com