Tuesday , July 16 2024

ሽወደን ኣብ ኬሮና ሰሜናዊ ጫፍ ሽወደን ካብ ዝርከብ መደበር ጠፈር ኤስራንገ ሳተላይት ከተወንጭፍ ምዃና ሬድዮ ኤኮት ሓቢሩ።

ካብ ምድረ ኣውሮጳ ምውንጫፍ ሳተላይት ብምክያድ ሽወደን እታ ፈላሚት ሃገር ክትከውን እያ። ዋና ኣካያዲ ኤጀንሲ ጠፈር ሽወደን ስቴፋን ጉስታፍሰን ከም ዝሓበሮ ነዚ ንምግባር ብዙሓት ሃገራት ክወዳደራ ጸኒሐን ኣለዋ። በዚ መስረት ሽወደን ኣብ ኤብሮጳ ዝሰፍሐ ብጽሒት ዕዳጋ ክህልዋ እዩ።

እዚ ንቕልጡፍ ምዕባል ኣገዳሲ ብምዃኑ ከንደፍኣሉ ኢና” ክብል ወስኩ ጉስታፍሰን ይሕበር። ሎሚ ኣብ ምሉእ ዓለም ልዕሊ 2 ሽሕ ሳተላይታት ምብህላወን ኣብ ዝመጽእ ዓመታት ኣጸቢቑ ክውስኽ ትጽቢታት ምህላዉን፥ እንተኾነ ግና ንእሽቱ ሳተላይታት ናይ ምውንጫፍ ሕጽረት ምህላዉ ኣብሪሁ። እዚ ኤጀንሲ ንመንግስቲ ዝጠለቦ ናይ 400 ሚልዮን ክሮነር እማመ ከሳልጠሉ ኣብ ተስፋ ምህላዉ’ውን ወሲኹ ገሊጹ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com