Sunday , June 16 2024

ሽወደን ካብ ኣብ መዓስከር ርዋንዳ ዝረከቡ ስደተኛታት ተቀቢላ።

ብመሰረት እቲ ዝወጸ መግለጺ ተጸዋዒ ጉዳይ ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሽወደን 28 ስደተኛታት ካብ ኣብ ምዓስከር ርዋንዳ ዝጸንሑ ኤርትራውያን ዝረከብዎም ስደተኛታት ከምዝወሰድት ገሊጹ። ኻልኦት ተወስኽቲ  5 ድማ ሎሚ ሮቡዕ ናብ ከናዳ ከምዝኸዱን ገሊጹ።

እዚ ናይ ምስግጋር መስርሕ፡ ካልኦት ኣብ መዳጎኒ ስደተኛታት ሊብያ ተታሒዞም ዘለው ተወሰኽቲ ስደተኛታት ክወስዱ ተስፋ ዝህብ ምዃኑ’ውን እቲ ትካል ገሊጹ።

ርዋንዳ፡ ከባቢ 500 ስደተኛታት መብዛሕትኦም ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝመጹ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ካብ ሊብያ ክትቅበል ተሰማሚዓ እያ። በቲ ስምምዕ መሰረት ድማ ርዋንዳ ሰለስተ ግዜ ንሓደጋ ተቓሊዖም ዝነበሩ ስደተኛታት ከምዝተቐበለት ይዝከር።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com