Friday , July 12 2024

ሽወደን ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ንሓደ መደበር ኒኩለስ ርንጋልስ 2 ትዓጽው።

ሰብመዚ ሽወደን ድሕሪ 44 ዓመታት ሪኣክተር ኑክሌስ ሪንጋልስ 2 ክዕጾ እዩ ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ። ካብ ታሕሳስ 30 ሰዓት 9 እቲ ተርባይናት ከም ተዓጸወን ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ከም እተባህለን ድማ ተሓቢሩ። “ንሪንጋልስ ን 44 ዓመታት ክንጥቀም ምጽናሕና ሓበንን ሓዘንን ይስማዓና” ክብል ላርስ ጃርንክቪስት ንቴሌቪዥን ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ቃል ሓቢሩ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com