Friday , July 12 2024

ቀዳማይ ሚኒስተር ሎቨን ተሪር ወቐሳ ኣብ ልዕሊ መራሒ መዶራትና ኣቅሪቡ።

መራሒ መዶራትና ክሪስተርሰን ምስ ሕሉፍ የማናዊ ሰልፊ ስቫርያ ደሞክራት ብምርኻቡ ሉፈን ወቒስዎ። ኣብዚ ዝተጠቕሰ ኣኼባ ሓላፊ ዓቃባዊ ሰልፊ መዶራትና ኡልፍ ክሪስተርሰን ከምኡ’ውን መራሒ ሰልፊ ስቫርያ ደሞክራት ጂሚ ኦክሰን ምርኻቦም ይፍለጥ። “ዓቃባዊ ኣብ ሽወደን ሳልሳይ ዝዓበየ ሰልፊ ካብ ዝኸውን ሳልስቲ ድሕሪ ምግባሩ ሓላፊ እዚ ሰልፊ ነዚ ዕድል ናብ ተቓዋሚ ሰልፊ ጂሚ ኦክሰን ኣሕሊፉ ምሃቡ ዘይግቡእ እዩ” ክብል ኣብ ጋዜጣ ኣፍቶንብላዴት ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ ሓቢሩ’ሎ።

ንሱ ወሲኹ ኣብ መንጐ ናይ ክልቲኦም ሰልፍታት ዘሎ ምትሕግጋዝ እናዓመቘ ምምጽኡን ገሊጹ’ሎ። ኣብ መንጐ ከምዚ ዝኣመሰሉ ሰልፊታት ዝህሉ ምትሕግጋዝ ንሰራሕተኛታትን መደብ ድሕነትን ሽወደን ዝኾነ ረብሓ የብሉን ክብል እውን ቅሬታኡ ገሊጹ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com