Friday , December 1 2023

ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን ብ ውሳነ ባይቶ ሃንጋሪ ከም ዘይጭነቕ ገሊጹ።

ባይቶ ሃንጋሪ ዝመጽእ ሰሙን ድሕሪ ናይ ሓጋይ ዕረፍቲ ዳግማይ ኣብ ዝእከበሉ እዋን፥ ብዛዕባ ናይ ሽወደን ሕቶ ኣባልነት ናብ ከም
ዘይካታዕ ተፈሊጡ። እዚ ድሕሪ ዕረፍቲ ዝምለስ ዘሎ ባይቶ ኣብ ኣጀንዳኡ ብዛዕባ ሕቶ ሽወደን ኣብ ኔቶ ክዝቲ ብዛዕባ ምዃኑ
ዝጠቐሶ ነገር የለን። ቀዳማይ ሚኒስተር ሽወደን እዚ ዓብዪ ዛዕባ ኣብዝ ባይቶ ሃንጋሪ ዘይለዓል ምዃኑ ከም ዘየጨንቖ ተዛሪቡ።
”ንሱ እዚ ኲነታት ሽወደን ናብ ኔቶ ካብ ምጽንባር ኣየደናጉያን እዩ” ክብል ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ሓቢሩ።

 

 

 

 


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com