Tuesday , July 16 2024
Credit: Jessica Gow/TT

ቊጽረን እናበዝሓ ዝመጻ ደቀንስትዮ ኣብ ቦታ ስራሕ ይሓምማ

ዓሚ ዝነበረ ናብ ዕረፍቲ ሕማም ምሕታት ዘብጽሕ ኣብ ቦታ ስራሕ ዘጋጥም ሓደጋታት ከምዝወሰኸ ሓድሽ ኣሃዛት በዓል መዚ ኣከባቢ ስራሕ ሽወደን ኣመልኪቱ። ምስ ስራሕ ዝተኣሳሰሩ ሕማማት ብሓፈሻ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ እዮም ዝርከቡ። ይኹን’ምበር ኣብ ጽላት ክንክን ጥዕና ዝዓያ ደቀንስትዮ ካልኦትን ምስ ውደባውን ማሕበራውን ረቛሒታት ዝተኣሳሰሩ ሕማማት ይሳቐያ ኣለዋ ብመሰረት እቲ ጸብጻብ’። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ድማ ኣብ ናይ ገዛእ ርእሰን ስራሕ ርእሰ-ውሳነ ስለዘይብለን ዝመጽእ እዩ። እቲ በዓል መዚ ኣብ ዝካየድ ዘሎ መርመራ፡ ካብ 21 ዞባዊ በዓል መዚ ጥዕና ኣብ 20 ጉድለታት ጥዕናን ድሕነትን ከምዘለዉ ኣመልኪቱ’ሎ። ዞባታት ሽወደን ንመብዛሕትኡ ክንክን ጥዕና እታ ሃገር ተጸዋዕቲ ምዃነን ዝፍለጥ እዩ


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com