Saturday , July 13 2024

ብምኽንያት ዝናብ ፍርያት ጥረታት ሽወደን ይውስኽ!!

ማሕበር ሓረስቶት ሽወደን ናይ ሎም ዓመት ፍርያት ኣእካል ካብ ናይ ዓሚ ዝበለጸ ክኸውን ምዃኑ ገሊጹ’ሎ። ብመሰረት ዳይረክተር ኮኦፐሬቲቭ ሬድዮ ሽወደን ሚካኤል ጊብሰን ናይ ሎም ዓመት ምህርቲ ጥረታት 6.3 ሚልዮን ቶን ኮይኑ ምስ ናይ ዓሚ 3.6 ሚልዮን ቶን እንክወዳደር ርኡይ ወሰኽ ምርኣዩ ኣስሚርሉ።

ብማእከላይ ገምጋም እቶት ጥረታት ሽወደን 5.8 ሚልዮን ቶን ምስምዃኑ እዚ ናይ ሎም ዓመት ኣዝዩ ኣዕጋቢ እዩ ተባሂሉ’ሎ። ሽወደን 25 ሚእታዊት ካብ ኣታዊኣ ንሰደድ ተብቅዕ ኮይና ዝሓለፈ ዓመት ዝተራእየ ሙቐት ኣብ ዘራእቲ ዕንወት ኣውሪዱ ምንባሩ ይዝከር።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com