Sunday , June 16 2024
Singer Marilia Mendonça (Will Dias/Futura Press via AP) XSI108

ብራዚላዊት ኮኾብ ድምጻዊት፡ ማሪልያ፡ ዓሪፋ

ኣዝያ ህብብቲ ብራዚላዊት ድምጻዊት፡ ማሪልያ መንዶንካ፡ ኣብ መበል 26 ዕድሜኣ ብ ሓደጋ ነፋሪት፡ ካብዛ ዓለም ብሞት ከምዝተፈለየት፡ ሰብመዚ እታ ሃገር ሓቢሮም።

ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ብራዚል ኣብ ዝርከብ ገጠር ዘጋጠመ ሓደጋ ነፋሪት፡ ምስ ማሪልያ ዝነበሩ ኣኮኣ፥ ኣፍራዪ ስርሓታን ክልተ ኣባላት በረራን ምሟቶም ተፈሊጡ’ሎ። እዚ ሓደጋ ነፋሪት፡ ብኸመይ ኣጋጢሙ ንምጥላል መርመራ ይካየድ ኣሎ ተባሂሉ’ሎ።

ኣብ 2019 ተሸላሚት ግራሚ ኣዋርድስ ዝኾነት ማሪልያ፡ ኣብ ፍቕራዊ ህይወት ደቀንስትዮ ብዝነበራ ኣተኲሮ ብዙሕ ዝና ከም ዝረኸበት ጸብጻባት የመልክቱ። ካብ እዋን ዕድመ ንእስነታ ጀሚራ፡ ኣብ ደርፊ ዓለም ብምጽንባር፡ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ከዋኽብቲ ክትከውን ዝበቕዐት፡ ማሪልያ፡ ብዛዕባ ዘይእሙንነት ኣብ ፍቕራዊ ህይወት ብእተዘንቱ ደርፋ ኣቢላ እያ ኣብ ልቢ ሰማዕታ ኣትያ። ድሕሪዚ ብተኸታታሊ ብምዕዋት ኣብ 2020 ኣብ ስፖቲፋይ ዝበዝሑ ሰማዕቲ ዘለዉዋ ደራፊት ክትከውን በቒዓ እያ።

ፍሉጥ ተጻዋታይ ኲዕሶ እግሪ ብራዚል ኔይማር “እዋይ ኣታ ሓቂ ድዩ? እንታይ ስማዑ እዩ!” ክብል ኣብ ትዊተር ልኢኹ’ሎ።

ማሪልያ፡ ኣደ ሓደ ቆልዓ እያ ኔራ።

the airplane plane that crashed that was transporting Brazilian singer Marilia Mendonca
(Minas Gerais Military Firefighters Corps via AP) XSI111

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com