Friday , July 12 2024

ብሰንኪ ቫይረስ ፖስታ ፖስኖርድ ምስ ቻይና ዝነበረ ኣገልግሎት ደው ምባሉ ተገሊጹ።

ኲባንያ ፖስታ ሽወደን ፖስኖርድ ኣብነት ካልኦት ኣገልግሎት ፖስታ ብምስዓብ ብሰንኪ ተላባዒ ቫይረስ ኮሮና ኣገልግሎቱ ናብ ቻይና ደው ምባሉ ገሊጹ’ሎ። በዚ ድማ ካብ ቻይና ኣቕሓ ክመጾም ዝጽበዩ ዝነበሩ ብትዕግስቲ ክጽበዩ ከም ዝግባእ እቲ ኲባንያ ሓቢሩ’ሎ። “ብሰንኪ እዚ ሕማም ካብ ሽወደን ናብ ቻይና ዝግበር ናይ መራኽብ ኣገልግሎት ፖስታ ደው ክብል ጌርና ኣሎና” ክትብል ኣፈኛ እቲ ትካል ማርያ ኢብሲን ገሊጻ’ላ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com