Friday , July 12 2024
Credit: Henrik Montgomery/TT

ተላዛባይ ኔቶ ብዛዕባ ዝርዝር መስርሕ ምምልካት ኣባልነት ሓበሬታ ይህብ

ኣብ ልዝብ ኔቶ ሓላፍነት ሽወደን ዝወስድ ኦስካር ስቴንስትሮም፥ ኣብ 2022 ሽወደን ናብ ወተሃደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ–ኔቶ–ክትጽንበር ዘመልከተትሉ መዓልታት ኣመልኪቱ ሓበሬታ ሂቡ። ንሱ ኣብ መደብ ሶማር ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ክልቲአን ሃገራት–ሽወደንን ፊንላንድን ካብ ኣባል እቲ ውድብ ዝኾነት ኔቶ ቱርክ ብርክት ዝበለ ዕንቅፋታት ከም ዘጋጠመን ብዝርዝር ይገልጽ። ዋና ጸሓፊ ኔቶ የንስ ስቶልተንበርግ ንናይ ሽዑ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ማግዳሌና ኣንደርሾን ደዊሉ ቱርክ ብዛዕባ ምጽንባር ሽወደንን ፊንላንድን ዕቃበታት ከም ዝነበራ ምንጋራ ይዝክር።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com