Saturday , July 13 2024

ቱርኪ፡ ኣብ ሶርያ ንወተሃደራዊ ስርሒት ትሸባሸብ።

ሰራዊት ቱርኪ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሶርያ ኣንጻር’ቶም ብኣመሪካ ዝድገፉ ሓይልታት ኩርዲ ዝቐንዐ መጠነ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ስርሒት ከካይድ ተዳልዩ ከም ዘሎ፡ ፕረዚደንት’ታ ሃገር ረሲፕ ጣፕይ ኤርዶጋን ኣፍሊጡ። እቲ ብኣየርን ብመሬትን ዝካየድ ስርሒት፡ ኣብዚ ቀረባ መዓልታት ክጅምር ምዃኑ’ውን ወሲኹ ገሊጹ። እቲ ፕረዚደንት ነዚ ዝገልጽ ዘሎ፡ ነቶም ኩርዳውያን ሓይልታት ካብ ከባቢ ዶብ ቱርኪ ንምርሓቕ ኣመሪካ ዝግባኣ ተራ ከም ዘይተጻወተት ብተደጋጋሚ ክወቅስ ድሕሪ ምጽንሑ እዩ። ቱርኪ፡ ድሮ ሓደስቲ ሰራዊትን ከበድቲ ኣጽዋርን ኣብቲ ዶብ ክትኣኻኽብ ጀሚራ ኣላ – ብመሰረት ኣሶሸትድ ፕረስ። ኣፈኛ ሓይልታት ኩርድ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ፡ ቱርኪ ብተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ከም ዝፍጽሙን ጸብጻባት የመልክቱ።

እስራኤል፡ ምስ ሃገራት ወሽመጥ ስምምዕ ሰላም ንምኽታም. . .? ዶብ ሶርያ ሰጊራ ኣብ ልዕሊኦም መጥቃዕቲ ምስ እትኸፍት እቲ ኵነታት ናብ ሓፈሻዊ ኲናት ክዓርግ ምዃኑ ኣጠንቂቑ። ኣመሪካ ብወገና ብሰንበት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ፡ ቱርኪ ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሶርያ ወተሃደራዊ ስርሒት ከተካይድ ወጢና ከም ዘላ ድሕሪ ምሕባር፡ ኣብ ሶርያ ዝርከቡ ኣስታት ሓደ ሽሕ ወተሃደራታ ኣብቲ ስርሒት ከም ዘይሳተፉን ኣብቲ ናይ ኲናት ቦታ ከም ዘይህልዉን ኣፍሊጣ።

እዚ ማለት ግን፡ ወተሃደራታ ካብታ ሃገር ክትስሕቦም ዘመልክት ምዃኑን ዘይምዃኑን ኣይተነጸረን ዘሎ። ኣመሪካ ብዘይካ’ዚ፡ ቱርኪ ድሕሪ’ቲ እተካይዶ ወተሃደራዊ ስርሒት፡ ነቶም ብሓይልታት ኩርዲ ተማሪኾም ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሶርያ ተሓዪሮም ዝርከቡ ኣስታት 2500 ወጻእተኛታት ኣባላት ዳዕሽ ሓላፍነት ክትወስደሎም ምዃና ኣገንዚቡ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ፡ ኣብ ሶርያ ዝርከቡ ወተሃደራቱ ክስሕቦም ምዃኑ ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ ድሕሪ ምግላጹ፡ ቱርኪ ነቶም ኣብ ስዕረት ዳዕሽ መሪሕ ግደ ዝነበሮም ሓይልታት ኩርድ ከይትጭፍልቖም ብምስጋእ ብዙሓት ወገናት ዓለም ኩነኔኦም ከም ዘስምዑ ኣይርሳዕን። ጸሓፊ ክፍሊ ምክልኻል ኣመሪካ ጂም ማቲስን ኣማኻሪ ፕረዚደንት ኣብ ጉዳይ ሃገራዊ ድሕነት ጆን ቦልተንን ካብ መዝነቶም ዝተኣለዩሉ ቀንዲ ምኽንያት’ውን ነዚ ውሳነ’ዚ ስለ ዝተቓወሙዎ ከም ዝዀነ’ዩ ዝግለጽ። ኣመሪካ፡ ቱርኪ ንሓይልታት ኩርድ ክትወቕዖም ምፍቃዳ ንብዙሓት ወገናት ኣገሪሙ ኣሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com