Thursday , October 6 2022

ቱርኪ ኣብ ሃገራት ኖርዲክ ኣንቢራቶ ዝነበረት እገዳ ኣልዒላ።

ቱርክ፡ ፊንላንድን ሽወደንን ብቕድሚ ትማል ሰሉስ፡ ናይ ምርድዳእ ሰነድ ምኽታመን ተፈሊጡ። ብመሰረት እዚ ምርድዳእ፡ ቱርክ ሃገራት ኖርዲክ ኣባላት ኔቶ ንከይኮና ኣንቢራቶ ዝጸንሐት ድምጺ ብድምጺ ንይ ምውዳቕ መስርሕ ከተልዕሎ ተሰማሚዓ’ላ።

እዚ ስምምዕ፡ ኣብ ልዕሊ ግብረሽበራውያን ንዝግበር ቃልሲ ሰደድ ኣጽዋርን ምትሕብባርን ዘጠቓልል ምዃኑ ዋና ጸሓፊ ኔቶ የንስ ስቶለንበርግ ገሊጹ’ሎ።

ምስ ቱርኪ ዝተገብረ ውዕል፡ ኣብ ሽወደን ዘሎ ዴሞክራስያዊ መሰል ዝቕይር ከም ዘይከውን፡ ሚኒስተር ጒዳያት ወጻኢ ሽወደን ኣን ሊንድ ን ሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኣመልኪታ።