Friday , July 12 2024

ቱርክ 11 ፈረንሳውያን ወተሃደራት ዳዕሽ ነበር ሰጒጓ።

ሚኒስተር ውሽጣዊ ጒዳያት ቱርኪ ምስ ዳዕሽ ርክብ ኔርኩም ንዝበለቶም 11 ዜጋታት ፈረንሳ ካብ ሃገራ ምስጓጓ ሎሚ ኣፍሊጣ። እዚ ምስጓጒ ቀጻሊ ምዃኑ እታ ሚኒስተር ገሊጻ’ላ። እቲ መግለጺ ዝርዝር እቲ መስጐግቲ ኣይሃበን። እዚ ኣካል ናይቲ ኣንካራ 1200 ኣባላት ዳዕሽ ናይ ምስጓጒ መደባ እዩ ተባሂሉ’ሎ። ቱርኪ ሃገራት ምዕራብ ዜጋታተን ኣብ ምእካብ ዘይምትሕብባረን ብምምላካት ወቐሳ ከተቕርብ ምጽንሓ ይፍለጥ። ቱርኪ መዘናግዒት ሆቴል ዘይምዃና ኩሉ ክፈልጥ ይግባእ ክትብል እታ ሚኒስተር ብኣጽንኦት ገሊጻ’ላ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com