Friday , July 12 2024

ታንዛንያ፡ ፕረሲደንት እታ ሃገር ናበይ ኣበለ?

ንልዕሊ 11 መዓልታት ካብ መራኸቢ ብዙሃን ድሕሪ ምኽዋሉ ብዛዕባ ጥዕና ፕረሲደንት ታንዛንያ፡ ጆን ማጉፉሊ፡ ብዙሕ ሕቶታት ክለዓል ምጅማሩ ቢቢሲ ጸብጺባ።

ማጉፉሊ፡ ብቫይረስ ኮሮና ተለኺፉ፡ ኣብ ኬንያ ይሕከም እዩ ዘሎ ክብል መራሒ ተቓዋሚ ሰልፊ፡ ቱንዱ ሊሳ፡ ምንጪታቱ ብምጥቃስ ንቢቢሲ ሓቢርዋ’ሎ። እንተኾነ ቢቢሲ ዛጊት ነዚ ጸብጻብ ካብ ናጻ ዝኾኑ ምንጭታት ከተረጋግጾ ኣይከለትን ኣላ።

ፕረሲደንት ማጉፉሊ፡ ኣብ ጒዳይ ኮቪድ-19 ብዘርኣዮ ሸለልትነትን ክትባት ኣይገዝእን እየ ብምባሉን ክንቀፍ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ። እዛ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ እትርከብ ሃገር ዛጊት ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት በቲ ሕማም ከም እተለኽፉዋ ጸብጻብ ከም ዘይብላ ይፍለጥ።

61 ዝዕድሜኡ ማጉፉሊ፡ ጸሎትን ባህላዊ መድሃኒትን ንኮሮና ክፍውሶ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ እዩ ዝበሃል።

ኣብ መጀምርታ እዚ ወርሒ ኣብ ዝነበረ ስነ ስርዓት ቀብሪ ሓደ በዓልመዚ፡ ማጉፉሊ ታንዛንያ፡ ንኮቪድ-19 ስዒራቶ እያ፡ ኣብዚ ዓመት’ውን ዓወታ ክትደግሞ እያ ምባሉ ይዝከር።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com