Friday , July 12 2024

ቴልያ ኣብ ርብዒ ዓመት ዝዓበየ እተባህለሉ ናይ 1.8 ቢልዮን ክሮና መኽሰብ ከም ዝረኸበ ተገሊጹ።

ቴልያ ተለኮም (Telia Telecom) ኣብ ርብዒ ዓመት 2019 እዩ ናይ 1.8 ቢልዮን ክሮና መኽሰብ ከም ዝረኸበ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እዚ መኽሰብ ምስቲ ኣብ 2018 ዝተረኽበ እንክነጻጸር ናይ 100 ሚልዮን ክሮና ክብታ ከም ዘርኣየ ድማ ተፈሊጡ። ዋና ኣካያዲ ክርስትያን ሌውጋ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ እዚ ኲባንያ ካብ ዝተጸበዮ ዝበለጸ መኽሰብ ክውስኽ ምኽኣሉ ኣረጋጊጹ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com