Breaking News
President Xi Jinping via link during the conference on Tuesday.(Convention on Biological Diversity, via AP) XHG807

ቻይና ንብዝሑነት ህይወት ሚልዮናት ዶላራት መዲባ

ኣብ ዝምዕብላ ዘለዋ ሃገራት ዘሎ ሓደጋ ብዙሕነት ህይወት (biodiversity) ንምክልኻል፡ ቻይና፡ 230 ሚልዮን ዶላር ምስልዓ ተገሊጹ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ኣመሓላሊፉ።

ትማሊ ሰሉስ፡ ንብዙሕነት ህይወት ብዝምልከት UN ኣብ ዘካየዶ ቪርቹዋል ዘተ (ብቪድዮ ዝካየድ ዘተ)፡ ፕረዚደንት ቻይና፡ ዢ ዢንፒን፡ ሃገራት ነዚ ዕላማ ክብላ ገንዘብ ከዋጽኣ ጸዊዑ።

እዚ ዘተ፡ ንሰሙን ኣቢሉ ዝጸንሕ ኮይኑ፡ እንስሳታትን ኣትክልትን ዓለምና፡ ብኸመይ ካብ ሓደጋ ምጽናት ነድሕኖም ዝብል እዩ። ኩለን ሃገራት፡ ሓባራዊ ዕላማታት ብኸመይ የሳኽዑ ዝብል ዛዕባ ድማ፡ ኣብ ወቕቲ ጽድያ ኣብ ዝካየድ ካልኣይ ዙር ዘተ ክለዓል እዩ ተባሂሉ’ሎ።

እዚ ሎሚ ዝተሃንጸ፡ ማዕከን ገንዘብ ምዕቃብ ብዙሕነት ህይወት ኩንሚንግ፡ ነዚ ብህጹጽ ዝድለ ዘሎ ዘተ ምስሳን እዚ ማዕከን ድርኺት ክፈጥር ኣለዎ” ክብል ግሪንፒስ ዝተባህለ ውድብ ከባቢ ኣብ ዘውጽኦ መገለጺ ኣመልኪቱ’ሎ።

ኣብዚ ሰሉስ ዝተኻየደ ዘተ፡ ፕረሲደንት ሩስያ ቪላድሚር ፑቲን፡ ፕረዚደንት ቱርኪ ጠይብ ኤርዶጋን ከምኡውን ዋና ጸሓፊ UN ኣንቶንዮ ጉተሬዝ ይሳተፉ ከምዘለዉ ይፍለጥ።