Tuesday , June 25 2024
shiba inu, dog (AP Photo/The Daily Camera, Paul Aiken)

ቻይና ……. ዋና ኣልቦ ኸልቢ፡ ብ25 ሽሕ ዶላር ተሸይጡ

ኣብ መራኸቢ ብዙሃን፡ ብዙሕ ኣቓልቦ ዝረኸበ ዋና ኣልቦ ኸልቢ፡ ብጨረታ፡ ብ25 ሽሕ ዶላር ተሸይጡ።

እዚ ደንደን ዝስሙ ከልቢ፡ ቅድሚ ሸውዓተ ዓመታት ብዋናኡ ኣብ ማእከል ስልጠና እንስሳ ዘገዳም ድሕሪ ምምጻኡ፡ ዋናኡ ከም ዘይተመልሰ ዝገለጸ እቲ ዜና፡ ቤትፍርዲ ቤይጂንግ ናብ ጨረታ ወሪዱ ንኽሽየጥ ፍቓድ ምሃቡ ወሲኹ ኣመልኪቱ።

ዋጋ ደንደን፡ ብ 78$ ጀሚሩ ብርሱን ጨረታ ናብ 25 ሽሕ ዶላር ከም ዝደየበን ትማሊ ኣብ ኢንተርኔት ኣዝዩ ኣዘራራቢ ከልቢ ኮይኑ ከም ዝቐነየን ጸብጻብ ቢቢሲ ሓቢሩ።

እቲ ጨረታ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ክውዳእ እዩ ብዝብል ትጽቢት እኳ እንተተጀመረ ብሰንኪ እቲ ዝነበረ ርሱን ባህጊን ውድድርን ተጫረትቲ፡ ንሓሙሽተ ተወሰኽቲ መዓልታት ድሕሪ ምንውሑ እዩ ተወዲኡ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com