Friday , June 14 2024
(AP Photo/Andriy Andriyenko) XAZ106

ናቶ (NATO) ንጉዳይ ዩክረይን ኣመልኪቱ፡ ፍሉይ ዋዕላ ካካይድ እዩ

ሚኒስትሪታት ጉዳያት ወጻኢ ኪዳን ሓይልታት NATO፡ ንጉዳይ ዩክረይን ብዝምልከት፡ ፍሉይ ዋዕላ ንኸካይዱ ከምዝተጸውዑ ተገሊጹ። እቲ ዋዕላ ብናይ NATO ዋና ጸሓፊ፡ የንስ ስቶልቴንበርግ፡ ዝምራሕ ኮይኑ ዓርቢ መዓልቲ ከምዝሳለጥ ተሓቢሩ’ሎ ክብል ማዕከን ዜና ተተ ሓቢሩ።
ከም ጸብጻብ ጋዜጣዊ መግለጺ NATO እንተኾይኑ፡ እቲ ዛዕባ፡ ኣብ ዙርያ ዩክረይን ዝርአ ዘሎ  ወታሃደራዊ ምትእኽኻብ ሩስያን ጉዳያት ጸጥታ ኤውሮጳን ዝምልከት ከምዝኾነ ተገሊጹ’ሎ።
ሩስያ ኣብ ዶባት ዩክረይን ትገብሮ ዘላ ወተሃደራዊ ምንቅሳቓሳት፡ ኣብ ሞንጎ ሩስያን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኮምኡ’ውን ኣብ ሞንጎ ሩስያን ሕብረት ኤውሮጳን ዓቢ ውጥረት ከም ዘስዓበ ተሓቢሩ። ሕብረት ኤውሮጳን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ክልቲኦም፡ እንድሕር ሞስኮ ኣብ ልዕሊ ዩክረይን መጠነ-ሰፊሕ ወራር ኣካይዳ፡ ኣብ ልዕሊኣ ተሪር ማዕቀባት ክትግብሩ ምዃኖም ኣጠንቂቖም ኣለው።
ኣብ መፋርቕ ወርሒ ጥሪ፡ ሩስያ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ኔቶን (NATO) ትካል ጸጥታን ምትሕግጋዝን ኤውሮጳን (OSCE) ኣኼባታት ከተካይድ መደብ ሒዛ ከም ዘላ ይፍለጥ።
ኣብዚ’ ሰሙን’ዚ፡ ኤውሮጳዊ ሕብረት፡ ከም መርኣያ ደገፉ፡ ንኣቦ ወንበር ጉዳያት ወጻኢ ፖሊስታት ሕብረት ኤውሮጳ፡ ጆሴፍ ቦሬል፡ ናብ ንዩክረይን፡ ክልእኽ ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ።

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com