Friday , July 12 2024

ኖርወይ፥ ምስ ሓይልታት ምክልኻል ቀይሕ ባሕሪ ተጸንቢራ

መንግስቲ ኖርወይ ብቕድሚ ትማል ሰኑይ ኣብ ልዕሊ ተወሳኺት መርከብ ኖርወይ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምብጽሑ ፡ መኮንናት ሓይሊ ባሕሪ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ክልእኽ ምዃኑ ተፈሊጡ። ​​እስራኤል ኣብ ቓዛ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ፍልስጤማዊ ውድብ ሓማስ እትገብሮ ዘላ ኲናት ዝቃወሙ ሰልፍታት ኣብ ኦስሎ ምክያዶም ዝፍለጥ እዩ። ኣባላት ናይቲ ንፍልስጤማውያን ዝድግፍ ኣብ የመን ዝርከብ ምልሻ ሑቲ፡ ኣብ ልዕሊ ምስ እስራኤል ዝተኣሳሰራ እየን ዝእመነለን መራኽብ መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከካይዱ ጸኒሖም ኣለዉ። ዳዲ እትጽዕን ኤምቪ ስዋን ኣትላንቲክ ብቕድሚ ትማል ንግሆ ድሕሪ ምውቃዓ ኣብ በርገን ዝመደብሩ ወናኒ እታ መርከብ “እታ መርከብ ናብ እራኤል ኣይትኸይድን እያ፥ ብመሰረቱ ንሕና ንዂን እታ መርከብ ምስ እስራኤል ዝኾነ ርክብ የብልናን” ኢሉ። ኣውፋሪ ኬሚካል ታንከርስ ኣብ በርገን ብኖርወጃዊ ናይ ትካል ወፍሪ ሪበር ኤንድ ሶን ኤኤስ ዝውነን ኮይኑ፡ መርከቦም ነዳዲ ጽዒና እናተጓዕዘት ፡ ሓንቲ ድሮን ሑቲ ብዝገበረቶ መጥቃዕቲ ጒድኣት ከም ዝበጽሓ ይገልጽ። ኣብታ ኣብታ መርከብ ዝነበሩ ኣባላት ሰራሕተኛታት ከምዘይሞተ ወይ ከምዝቖሰሉን፡ ብሓንቲ መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ኣመሪካ ድማ ናብቲ ዝቐረበ ውሑስ ወደብ ትዕጅባ ከምዘላን ገሊጹ። ወሃቢ ቃል ሑቲ ብወገኑ፡ ስዋን ኣትላንቲክ ናብ እስራኤል ከም እትኸይድ ምንም ከም ዘይጠራጠር ን ማዕከን ዜና ኤንኣርኬ ገሊጹ’ሎ። ስትሪንዳ እትበሃል ከሚካላት እትጽዕን መርከብ ከምዚ ዝኣመሰለ መጥቃዕቲ ዝበጽሓ መርከብ ኖርወይ እያ። ብተወሳኺ ኣብ በርገን ዝመደበሩ ትካል “ጄ ሉድቪግ”በዚ ምዕባለታት ሻቕላ ከስምዕ ጀሚሩ’ሎ። ምኽንያት ናይቲ ሻቕላ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ 40 ብኖርወይ ዝውነና መራኽብ ምህላወን እዩ። ንማርካዊ ማርስክ ሓዊሱ ሓያሎ ካልኦት ትካላት መራኽብ እውን በዚ ተርእዮ ተሃስየን ምህላወን ማዕከን ዜና ኖርወይ ቱደይ ብቕድሚ ትማል ሰኑይ ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ንዝበጽሓ መርከብ ብሪጣንያ ኤምሲኤስ ክላራ ብምጥቃስ ጸብጺባ’ላ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com