Saturday , September 23 2023

ኢንዶኔዥያ ርእሰ ከተማኣ ካብ ጃካርታ ከትግዕዝ እያ ተባሂሉ።

ሚኒስተር ውጠና እታ ሃገር ቦምባንግ ብሮዦንጎሮ ንፕረሲደንት እታ ሃገር ብምጥቃስ እዚ ኣገዳሲ ውሳነ እዩ ምባሉ ቢቢሲ ሓቢሩ’ሎ።

እዚ ሓድሽ ርእሰ ከተማ ኣበይ እዩ ክኸውን ዛጊት ዝተፈልጠ ነገር የለን። እንተኾነ ግና ጸብጻባት መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሓን ከም ዝሕብርዎ ኣብ ደሴት ቦርንዮ እትርከብ ፓላንግካርያ ዝለዓለ ግምት ተዋሂብዋ’ሎ።

10 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ ጃካርታ ብዝለዓለ ፍጥነት ናብ ባሕሪ ትጥሕል ምህላዋ ይፍለጥ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com