Friday , July 12 2024

ኢጣልያ፡ ንኽልተ ዓለምለኻውያን ኩባንያታት ነዳዲ ብናጻ ትለቅቕ

ቤት ፍርዲ ኢጣልያ፡ ነተን ብብልሽውና እተኸሰሳ ዓለምለኻውያን ኲባንያታት ነዳዲ፡ ኤኒን ሼልን፡ ናጻ ከም ዝለቐቐን ተፈሊጡ።

እዚ ንነዊሕ እዋን ብቤት ፍርዲ ክረአ ዝጸንሐ ክሲ፡ ኣብ 2001፡ ብ 1 ቢልዮን ዶላር እተዓደገ ማያዊ ገማግም ዕደና ነዳዲ ናይጀርያ ዝምልከት እዩ ኔሩ። ኣኽበርቲ ሕጊ ዝበዝሐ ካብዚ ገንዘብ ን ሰብ መዚ ናይጀርያ ብጉቦ መልክዕ እተዋህበ እዩ ክብሉ እዮም ከሲሶም። እንተኾነ ግና ኣብ ሚላኖ ዝርከብ ቤት ፍርዲ እዘን ክልተ ኲባንያትታ፥ 13 ክሱሳትን ክልተ ናይ ሕጂን ዝጸንሑን ፈጸምቲ ስራሕ ኣብዚ ጒዳይ ኢድ ከም ዘይብሎም ወሲኑ’ሎ።

ክልቲአን ኲባንያታትን ዝተኸሱ ኣካየድቲ ስራሕን እንተላይ ሓለቓ ኤኒ፡ ክላውዲዮ ደስካልዚ፡ እዚ ገበን ኣይወዓልናዮን ክብሉ ምጽንሖም ድማ ተመልኪቱ። እዚ ትማሊ ረቡዕ እተዋህበ ናጻ ዝብል ውሳነ ቤትፍርዲ ንሰለስተ ዓመታት ድሕሪ እተኻየደ ናይ ክሲን ምክልኻልን መስርሕ ዝወጸ እዩ ክብል ቢቢሲ ጸብጺቡ’ሎ። ኣብዚ መስርሕ ዓሰርተታት መጋባእያታት ከም ዝቐረቡ እውን ተፈሊጡ።

ድሕሪቲ ዛዛሚ ፍርዲ “ስምን ሞያዊ ዝናን ደስካልዚ ደጊሙ ዝመለሰ ውሳነ እዩ” ክብል ጠበቓ እቲ ኣካያዲ ስራሕ ን ኣገልግሎት ዜና ኣንሳ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ጠቒሱ’ሎ። ኣብዚ ውሳነ ናይ ይግባይ ሕቶ ክቐርብ ይኽእል እዩ ተባሂሉ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com