Tuesday , May 30 2023
Breaking News

ኣመሪካን ካናዳን ካብን ናብን ዶባተን ብዘይወግዓዊ ኣገባብ ንዝሳግሩ ሓተትቲ ዕቚባ ከይቅበላ ተሰማሚዐን።

ኣመሪካን ካናዳን ካብን ናብን ዶባተን ብዘይወግዓዊ ኣገባብ ንዝሳግሩ ሓተትቲ ዕቚባ ከይቅበላ ተሰማሚዐን። ፕረሲደንት ኣመሪካ
ጆ ባይደን፡ ሎሚ ዓርቢ ናብ ኦታዋ (ካናዳ) ኣብ ዝገብሮ ምብጻሕ፥ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ጃስቲን ትሩዶ ክራኸብን
ንትሕዝቶ እዚ ስምምዕ ዕላዊ ክገብሩን እዮም ተባሂሉ’ሎ። በዚ ድማ፥ ሰብመዚ ዶባት ካብን ናብን ንዝንቀሳቐሱ ሓተትቲ ዕቚባ
ክመልሱ ስልጣን ክወሃቦም እዩ። እዚ ስምምዕ ነቲ ኣቐዲሙ ኣብ 2004 ዝወጸን፡ ስደተኛታት ኣብታ ቀዳመይቲ ዝኣተዉላ ሃገር
ናይ ዕቚባ ሕቶ ከቕርቡን ዝገብር ውዕል ዘመሓየሸ እዩ ተባሂሉ’ሎ።
ካብ ካናዳ ሰጊሮም ኣብ ኣመሪካ ዕቚባ ዝሓቱ ሰባት ብቚጽሪ እናወሰኹ ክመጽኡ ምጽንሖም ጸብጻባት የመልክቱ። እዚ
ኣመሪካን ካናዳን ዝኣተውኦ ውዕል፥ ብ “ሮካም ሮድ” ኣቢሉ ካብ ክዩቤክ ናብ ኒውዮርክ ዝግበር ዘይሕጋዊ ምስጋር ሓተትቲ
ዕቚባ ንምዕጋት ዝተገብረ እዩ። ከም ኣካል ናይዚ ውዕል፥ ካናዳ ኣብ ደቡብን ማእከላይን ኣመሪካ ካብ መስጐጒቲን ጎነጽን
ኣምሊጦም ዕቚባ ንዝደልዩ 15000 ስደተኛታት ናይ ስደት ፕሮግራም ክተዳሉ እያ፡ ክብል ሓደ ስሙ ክጥቀ ዘየደለየ በዓልመዚ
ኣመሪካ ን CBS ኒውዝ ገሊጹ’ሎ።
ካናዳ ዓመታዊ ብሚልዮን ዝቚጸሩ ስደተኛታት እትቕበል ሃገር ምዃና ዝፍለጥ እዩ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com