Friday , July 12 2024

ኣመሪካ. . .ሩስያ ንምርጫ ኣመሪካ 2020 ክትሕምዙቕ ፈቲና ኔራ ዝብል ጸብጻብ ተውጽእ

መንግስቲ ሩስያ፡ ኣብቲ ኣብ ዓመተ 2020 ዝተኻየደ ምርጫ ኣሜሪካ፡ ኢዳ ብምትእትታዉ ነቲ ምርጫ ክትሕምዙቕ ሃቂና ምንባራ ወኪል ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ኣሜሪካ ሓቢሩ።

ብዘይካዚ ኢራን ቨነዙዌላን ሑዝበላህን ኣብ ምርጫ ኣመሪካ 2020 ምትእትታው ክገብሩ ምፍታኖም ወኪል ጸጥታ ኣመሪካ ኣፍሊጡ።

መንግስቲ ሩስያ ብመንገዲ መሻርኽቲ ፕረሲደንት ትራምፕ ኣቢላ ኣብ ልዕሊ ሕጹይ ተወዳዳሪ ጆ ባይደን ኣጋጋዪን ዘይጭቡጣትን ሓበሬታታት ክፍኖ ምግባራ ሰብመዚ ጸጥታ ኣመሪካ ሓቢሮም ኣለዉ። እዚ ኤጀንሲ ብሰሉስ ኣብ ዘውጽኦ 15 ገጻት ዝሓዘ ጸብጻብ፡ መሻርኽቲ ትራምፕ፡ ነቶም ምስ ሩስያ ጽቡቕ ዝምድና ዘለዎም ፖለቲከኛታት ዩክሬን ብዛዕባ ሕጹይ ተወዳዳሪ ጆ ባይደን ዘውጽእዎ ዝነበሩ ሓቅነት ዘይብሉ ሓበሬታ የባዝሑ ምንባሮም ኣቃሊዖም ኣለዉ።

ብዘይካ’ዚ ብኢራን ተመሳሳሊ ስቱር ጻዕርታት ምንባሩ ተጠቒሱ’ሎ። ዋላኳ ብዓቐን ንእስ ዝበሉ እንተነበሩ ብኲባ፡ ቨነዙዌላን ኣብ ሊባኖስ ዝመደብሩ ጒጅለ ሒዝቦላህን ተመሳሳሊ ናይ ምጽላው ፈተነታት ተኻይዶም ምንባሮም ተመልኪቱ።

ሩስያ ኣብ ፕረሲደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ፡ 2016 እውን ተመሳሳሊ ምትእትታው ብምግባር ኣብ ልዕሊ ናይ ሽዑ ሕጽይቲ ተወዳዳሪት ሂላሪ ክሊንተን ናይ ጸለመ ወፍሪ ምክያዳ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ገሊጹ’ሎ።

ብኻልእ ሸንኽ፡ ፕረዚደንት ሩስያ፡ ቭላደሚር ፑቲን፡ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዘቕረበቶ ጸለመ ድኣ እምበር ኣብ ሓቅን ጭብጥን ዝተሞርከሰ ኣይኮነን ክብል ብመንገዲ ኤምባሲ ሩስያ ኣብ ኣሜሪካ፡ ገሊጹ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com