Breaking News
Two Mirage 2000N aircraft take off simultaneously from the airfield (AP Photo/Ajit Kumar)

ኣሜሪካ፡ ኣብ ሶማል መጥቃዕቲ ኣየር ኣካይዳ

ትማሊ ሰሉስ፡ ኣመሪካ፡ ኣብ ሰሜናዊ ሶማልያ እትርከብ፡ ከተማ ጋልካዮ፡ ኣብ ልዕሊ ናይ ኣልሸባብ ዝበለቶም ሸቶታት፡ መጥቃዕቲ ኣየር ከምዘካየደት ተገሊጹ።

ፕረዚደንት ጆ ባይደን ናብ ስልጣን ካብ ዝመጽእ ንደሓር፡ ዝተኻየደ ናይ መጀመርታ መጥቃዕቲ ኣየር እዩ ተባሂሉ’ሎ። ኣመሪካ፡ ነቲ ብኣልሸባብ መጥቃዕቲ ዝወርዶ ዘሎ መንግስቲ ሶማል ንምሕጋዝ እዚ መጥቃዕቲ ኣየር ምክያዳ ኣፈኛ ክፍሊ ምክልኻል ኣመሪካ፡ ሲንዲ ኪንግ፡ ገሊጻ። በቲ መጥቃዕቲ ዝወረደ ዕንወት ዛጊት ይጽናዕ ምህላዉን እንተኾነ ግን ዝኾነ ናይ ሲቪላውያን ሞት ከምዘየጋጠመ፡ ሲንዲ፡ ወሲኻ ገሊጻ።

ፕረዚደንት ትራምፕ፡ ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ኣብ ሶማል ብርክት ዝበለ መጥቃዕቲ ኣየር ይገብር ምንባሩ ዝፍለጥ ኮይኑ ቅድሚ ስልጣኑ ምሕዳጉ፡ ኣብ ሶማል ኣብ ፍሉይ ተልእኾ ተዋፊሮም ዝነበሩ 700 ወተሃደራት ኣመሪካ ካብ ሶማል ክወጹ ምግባሩ ዝፍለጥ እዩ።

ሃገረ ሶማል፡ ብሰንኪ ጒጅለ ኣልሸባብ ዝገብሮ መጥቃዕታት፡ ቀጻሊ ናይ ጸጥታ ጸገም ከም ዘጓነፋ ጸብጻባት የመልክቱ።