Tuesday , July 16 2024

ኣርሰናል ንኡናይ ኤምረ ካብ መዝነቱ ኣባሪራቶ።

ትማሊ ምሸት ኣብ ጸወታ ዩሮፒያን ካብ ኣብ ገዛእ ሜድኣን ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ብጀርመናዊት ክለብ ኢንትራኽ ፍራንክፈርት ብ ናይ 2 ብ 1 ውጺኢት ዝተሳዕረት ኣርሰናል ንኡናይ ኤምረ ኣባሪራ ፡ ንግዚኡ ብናይ ቅድም ኣጥቓዒኣ ሽወደናዊ ብሉምበርግ ክትዕለም ምዃና ብወግዒ ኣፍሊጣ ።

ሕቶ ንመድፈዐኛታት – ዝቕጽል ኣሰልጣኒ ኣርሰናል መንከ ይኸውን ፡

A. ኣርቴታ
B. ማሲ ሚላኖ ኣሌግሪ
C. ፖቸቲኖ
D. ኤሪ ተንሃግ
E. ኑኖ ስፕሪቶ ሳንቶስ


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com