Tuesday , June 25 2024

ኣብያተ መጻሕፍቲ ሽወደን እንዳ ጎደለ ብምምጽኡ ደርስቲ ተቓዉሞኦም የስምዑ።

ኣብያተ መጻሕፍቲ ሽወደን ኣብ ዝቕጽል 25 ዓመታት ነበረ ክኾኑ እዮም ተባሂሉ። ዛጊት ርብዒ ካብ ኣብያተ መጻሕፍቲ ሽወደን ከም ዝተዓጽዉን እቶም ዘለዉ’ውን ብዝወሓደ ማል ከም፡ዝንቀሳቐሱን ተገሊጹ። ጸሓፍቲ ሽወደን ነዚ ዘለዎም ተቓውሞ የስምዑ ምህላዎምን ኣብያተ መጻሕፍቲ ምልክት ዴሞክራሲ እዮም ብምባል ንቀጻሊ ህላዌኦም ይጣበቑ ምህላዎም ድማ ተገሊጹ’ሎ።፡ መጻሕፍትን ጋዜጣታትን ሕድሕድና ንኽንከባበር ኣገደስቲ እዮም። ፖለቲከኛታት እውን ነዚ ብግቡእ ክርድኡን ኣገዳሲ ፋይናንሳዊ ሓገዛት ክገብሩን ይግባእ ክብል ግሪት ሮትቦል ሓቢሩ’ሎ።


Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com